ЗАХІДНА ПРАВОВА ГРУПА

Адвокатське об'єднання
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний
Опис

            Ми, незалежна група компаній «ЗАХІДНА ПРАВОВА ГРУПА»   - створена для надання широкого спектру послуг у сфері юриспруденції, бухгалтерського обліку та послуг з незалежної експертної оцінки майна та майнових прав.

          Працювати з нами завжди надійно, зручно, просто!               

          Ми цінуємо Ваш час. Компанії здійснюють діяльність у відповід-ності до чинного законодавства. У своїй роботі ми керуємося принципа-ми, які дозволяють нам професійно виконувати взяті на себе зобов'язан-ня і з кожним роком збільшувати кількість наших Клієнтів. Ми використо-вуємо систему дистанційного надання юридичної допомоги, яка полягає у отриманні юридичних послуг за допомогою зручного для Вас засобу зв'язку (поштового, телефонного зв'язку, зв'язку за допомогою електронної пошти тощо).

         Якісний юридичний супровід господарської діяльності - запорука успішного бізнесу. Юридичні послуги це не лише практична діяльність, а й консультування щодо вибору найкращих тактик ведення підприємни-цької діяльності та недопущення порушення Ваших законних прав та інтересів.

         Юристи компанії надають повний спектр юридичних послуги за наступними напрямками:

 • комплексне обслуговування клієнтів, від допомоги у реєстрації бізнесу до ведення всієї діяльності суб’єкта господарювання;
 • надання юридичних консультацій та роз’яснень з правових питань –  напрямку податкового, цивільного, господарського та інших га-лузей права;
 • правова допомога у кримінальних справах;
 • складання процесуальних документів;
 • правова допомога при оформленні заяв, скарг, пропозицій;
 • представництво інтересів в державних органах, у тому числі в ході проведення перевірок контролюючими органами;
 • представництво та захист інтересів в судах всіх інстанцій;
 • участь в договірній та перед договірній роботі та правова допомога при оформленні договорів;
 • контроль складання кадрових документів та контроль кадрової ро-боти;
 • контроль якості формування господарської документації для облі-ку господарської діяльності;
 • контроль за забезпеченням організації безпеки збереження персо-нальних даних та комерційної таємниці (конфіденційної інформа-ції);
 • правова допомога у отриманні ліцензій та інших документів дозвільного характеру що стосуються широкого спектру галузей господарювання;
 • надання юридичної допомоги при проведення державної реєстра-ції юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • представництво інтересів кредитора/боржника при проведенні процедури банкрутства;
 • супровід реєстрації прав інтелектуальної власності.

 • Підготовка проектів документів з охорони праці та пожежної безпе-ки для Замовника – положення, переліки, накази, інструкції, програми, плани - згідно Закону України "Про охорону праці", вимог Держпраці, рекомендацій OHSAS 18001 з організації Health & Safety, штатного розкладу та специфіки підприємства;
 • організація проведення навчання спеціалістів Замовника, в спеціалізованих учбових центрах;
 • допомога у отриманні документів дозвільного характеру, що стосуються широкого спектру галузей господарювання
  складання звітності з охорони праці за встановленими формами;
 • розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці та, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;
 • забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;
 • забезпечення Замовника необхідними матеріалами – роздруківки, журнали, нормативна документація і т.д.;

Шановні клієнти!

Вчасно дана юридична консультація, аналіз юристом договору або оцінка ситуації,
що склалася може допомогти уникнути безлічі проблем і фінансових втрат.

Читати далі
Cфери практик
Корпоративне право
Акціонерні товариства
Корпоративні спори
Супроводження створення бізнесу
Интеллектуальная собственность
Авторскі права
Торгові марки
Суміжні права
Більше спеціалізацій
Робочі мови
українська, російська, англійська
Юрисдикції
Україна