Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Топ-10 правових подій тижня

19.10.2018, 16:48
355
0

ЮРЛІГА визначила десять важливих правових подій цього тижня, зважаючи на результати роботи держорганів і нові надходження до систем ЛІГА:ЗАКОН
ЮРЛІГА визначила десять важливих правових подій цього тижня, зважаючи на результати роботи держорганів і нові надходження до систем ЛІГА:ЗАКОН

1. Прийнято Кодекс з процедур банкрутства

Народні депутати 18 жовтня прийняли Кодекс з процедур банкрутства (законопроект № 8060), яким, зокрема, впроваджується інститут банкрутства фізичних осіб. Кодекс визначає умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи. Кодекс викладено в чотирьох книгах: Книга 1. Загальна частина, Книга 2. Арбітражний керуючий, Книга 3. Банкрутство юридичних осіб, Книга 4. Відновлення платоспроможності фізичної особи. Кодекс набуває чинності і вводиться в дію після закінчення 6 місяців з дня його офіційного опублікування, за винятком положень, що визначають створення електронної торговельної системи й авторизації електронних майданчиків, які набувають чинності і вводяться в дію через 3 місяці з дня офіційного опублікування цього Кодексу. Крім того, з дня набрання чинності цим Кодексом подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до його положень, незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ, які на момент набуття ним чинності перебувають на стадії санації.

2. Держбюджет-2019 схвалено в першому читанні

Верховна Рада прийняла прийняла Бюджетні висновки до проекту Держбюджету-2019. Кабінету Міністрів доручено підготувати проект до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради. Доопрацьований законопроект має бути подано на розгляд Верховної Ради в двотижневий строк з дня набрання чинності постановою. Згідно з проектом, прожитковий мінімум з 1 січня 2019 становитиме 1853 грн, а мінімальна зараплата - 4173 грн. Також за основу було прийнято зміни до Бюджетного кодексу з метою для виконання Держбюджету на 2019 рік. Крім того, Рада підтримала за основу законопроекти, якими запроваджуєтться середньострокове бюджетне планування.

3. Інформація про видобувні галузі стане загальнодоступною

В Україні впроваджуються міжнародні стандарти та передові практики розкриття інформації у видобувних галузях. Відповідний Закон № 2545-VIII «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» набере чинності 16 листопада 2018 року. Усі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, повинні будуть розкрити інформацію про платежі та обсяги видобування. Законом визначено організаційно-правові засади розкриття інформації, встановлено конкретні зобов'язання з її розкриття, способи розкриття такої інформації та відповідальність суб'єктів за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях. Нерозкриття інформації або порушення строків її розкриття видобувними компаніями тягнуть накладення штрафу в розмірі 85 тис. грн, а розкриття звіту, який містить неповну інформацію про діяльність суб'єкта, - тягнуть накладення штрафу в розмірі 34 тис. грн. Першим обов'язковим звітним періодом є 2018 рік.

4. Проблему перевантаженості звалищ планують вирішити за рахунок зниження обсягу відходів

Народні депутати збираються визначити Основні засади (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Відповідний урядовий законопроект № 8328 прийнято за основу. У законопроекті переглянуто основні стратегічні завдання державної екологічної політики, засновані на причинах екологічних проблем України і фінансових можливостях їх вирішення. Цілі та завдання спрямовані на ліквідацію причин негативних явищ, а не їх наслідків. У цілому Стратегія спрямована на енергозбереження та підвищення енергоефективності, збільшення виробництва екологічно чистої енергії, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ресурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних будівельних технологій з тепло- та енергозбереження, що дасть змогу істотно зменшити викиди парникових газів і забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також скидання забруднюючих речовин у водойми. Своєю чергою проблема накопичення твердих побутових відходів вирішуватиметься шляхом мінімізації їх освіти, забезпечення максимального використання ресурсоємних відходів і побудови потужних комплексів з утилізації небезпечних відходів.

5. Ціни на електроенергію для населення сформують по-новому

НКРЕКП врегулювала механізм формування цін на електроенергію для побутових і малих непобутових споживачів при наданні універсальних послуг. Відповідний Порядок формування цін на універсальні послуги затвердженио постановою від 5 жовтня 2018 № 1177. Ціна на універсальні послуги включає ціну купівлі електроенергії на ринку, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання послуг. Розрахунок ціни на універсальні послуги та всіх її складових здійснюється за встановленими у порядку формулами без урахування ПДВ. Запровадження нового механізму також дасть змогу визначати ціни на універсальні послуги до дати початку дії нового ринку електричній енергії (1 липня 2019) і в перші розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку. Тариф на послуги постачальника універсальних послуг розраховується згідно з Методикою.

6. Зберегти мобільний номер при зміні оператора можна буде з 1 травня 2019 року

НКРЗІ на засіданні 16 жовтня 2018 року визначила строки початку впровадження послуг з перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах мобільного зв'язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги мобільного зв'язку та їх підключення до централізованої бази даних. Датою початку впровадження перенесення абонентських номерів на мережах мобільного зв'язку визначено 1 травня 2019 року. Зазначені строки погоджено з операторами мобільного зв'язку.

7. Охоронні фірми перевірятимуть за новими критеріями ризику

МВС проводитиме планові перевірки охоронних фірм не частіше одного разу на два роки. Нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ, затверджено постановою Кабміну від 10 жовтня 2018 № 825. Документом запроваджується ризик-орієнтований підхід до здійснення контролю у сфері охоронної діяльності та встановлюються більш чіткі вимоги для оцінки та визначення ступеня ризику від провадження охоронної діяльності. Для кожного з критеріїв установлено показники та кількість балів за кожним показником. Зокрема, за порушення організаційних вимог Ліцензійних умов - 20 балів, наявність транспорту реагування - 10 балів, наявність пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, - 10 балів, здійснення охоронної діяльності до 5 років - 3 бали тощо. Сума балів, нарахованих за всіма критеріями, визначає ступінь ризику і періодичність перевірок.

8. Інспекції банків передбачають ризик-орієнтований підхід

Нацбанк продовжує вводити ризик-орієнтований підхід при інспектуванні банків. Частиною такого підходу є оновлення рейтингової системи CAMELSО, зокрема доповнення рейтингових оцінок компонентом «Операційний ризик» і актуалізація критеріїв оцінок. Операційний ризик - здатність банку ефективно управляти операційним та інформаційним ризиком з метою недопущення/мінімізації фінансових втрат унаслідок реалізації ризиків. Нагадаємо, процедури інспектування банків було схвалено рішенням Правління НБУ від 1 листопада 2016 року № 393-рш. Цим рішенням НБУ змінив порядок організації, планування, проведення та оформлення результатів інспекційної перевірки, а також порядок визначення і затвердження рейтингової оцінки банку за рейтинговою системою CAMELSO, які застосовуються з 1 січня 2017 року.

9. Електронні банківські документи стануть більш захищеними

Нацбанк модернізував правила організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації регулятора. Відповідні зміни містить постанова Правління Нацбанку від 5 жовтня 2018 року № 106, якою вказані Правила викладено в новій редакції. Зокрема, урегульовано використання програмно-апаратного модуля генерації ключів і передбачено застосування як носіїв ключів криптографічного захисту інформації НБУ виключно захищених носіїв інформації. Прийняті зміни допоможуть удосконалити та модернізувати вимоги до використання і зберігання засобів криптографічного захисту інформації НБУ банками й іншими установами в Україні, що використовують такі засоби. Постанова № 106 набуває чинності 31 березня 2019 року.

10. Пацієнти зможуть отримувати ліки швидше

Уряд підтримав низку важливих змін, запропонованих МОЗ. Зокрема, Кабмін прийняв зміни до постанови від 17 березня 2011 року № 298, які запроваджують прозорий метод перерозподілу коштів на ліки та медичні вироби. Віднині МОЗ зможе оперативно направляти надлишки бюджетних коштів або на закупівлю найнеобхідніших ліків чи медвиробів за дефіцитними програмами лікування, або формувати запаси медикаментів. Для цього запроваджується спрощений порядок узгодження таких коригувань за принципом «мовчазної згоди». У постанові також йдеться про прискорення процесу отримання ліків пацієнтами. МОЗ запропонувало встановити час на розподіл лікарських засобів між медичними закладами на рівні області. Тепер у обласних департаментів охорони здоров'я на це буде 3 дні. Також серед змін - вакцини, закуплені за державні кошти, розподілятимуться не лише серед комунальних закладів охорони здоров'я первинної ланки, а й серед приватних закладів і лікарів-ФОП, які уклали договори з Національною службою здоров'я України. Також вакцини проти туберкульозу та гепатиту В, які потрібні в перші дні від народження дитини, направлятимуть в пологові будинки всіх форм власності. Нові правила розподілу вакцин почнуть діяти з моменту оприлюднення відповідних змін до постанови Кабміну № 298.

Хочете бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на телеграм-канал ЮРЛІГА t.me/jurliga

Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка новин
Підписатись