Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Про відповідність корпоративного управління державних компаній в Україні стандартам ОЕСР

17.06.2014, 09:31
22
1
Александр Винников
Руководитель Сети развития Европейского права

Станом на середину 2014 року законодавство і практика переважно не відповідають стандартам ОЕСР або відповідають лише частково.

Станом на середину 2014 року законодавство і практика у сфері корпоративного управління переважно не відповідають стандартам ОЕСР або відповідають лише частково (див. Таблицю “Порівняльний аналіз проекту керівних положень ОЕСР щодо корпоративного управління державних компаній”, підготовлену А.Вінніковим на замовлення Центру “Розвиток КСВ”).

Державна політика щодо цілей держави як (спів)власника численних підприємств (понад 30 тисяч разом із комунальними підприємствами порівняно з 50 бізнес-компаніями у Фінляндії) залишається невизначеною, непрозорою і не є предметом регулярного публічного перегляду. Законодавство не вимагає також від окремих державних компаній публічних заяв про цілі таких компаній та їх виконання, що унеможливлює ефективний незалежний моніторинг.

Другою засадничою проблемою в Україні є надмірне поширення поділу права на публічне і приватне: не тільки органи державної влади, а й державні підприємства з окремими організаційно-правовими формами та підприємства зі значною державною участю мають спеціальний правовий режим (в т.ч. в сфері оподаткування, банкрутства, захисту конкуренції) або імунітет від виконання судових рішень. Міноритарні приватні учасники мають обмежений доступ до судового захисту своїх прав, а третейські суди чи інвестиційні арбітражі в Україні не мають компетенції у правовідносинах за участі держави.

Розкриття інформації про використання державного майна, бюджетних коштів і результати діяльності державних компаній, всупереч закону про доступ до публічної інформації, як правило, несвоєчасне і відбувається лише на підставі окремих запитів, проте, зі значними обмеженнями під приводами конфіденційності контрактів, захисту персональних даних тощо. Так, інформація про винагороду керівників цих компаній частково розкривається в їх річних деклараціях, але не на офіційних сайтах чи звітах.

Державні компанії не зобов’язані розробляти корпоративні етичні кодекси, кодекси корпоративного управління, а також спеціальні правила щодо запобігання конфлікту інтересів. Це особливо дражливе питання для компаній, які фактично конкурують з приватним бізнесом.

Доступ державних компаній до прямого чи непрямого (гарантії, відстрочки сплати податків тощо) бюджетного фінансування залишається непрозорим, особливо в випадках, коли ці компанії зобов’язані постачати товари чи послуги за субсидованими цінами або нижче собівартості.

Аудит державних компаній, як правило, здійснюється державними органами (КРУ, Рахункова палата, податкова служба) і не відповідає міжнародним стандартам. Нарешті, спостережні ради не мають квот для незалежних членів, що також впливає на прозорість та ефективність рішень.

Досягнути більшої відповідності стандартам ОЕСР, які ґрунтуються на кращих практиках економічно розвинених демократичних країн, на рівні законодавства можливо шляхом розробки поправок до актів законодавства, розробки необхідних критеріїв і тестів, а також консультацій КМУ та інших заінтересованих сторін щодо застосування певних стандартів.

На практичному рівні необхідне включення положень про застосування стандартів ОЕСР (в т.ч. Принципів корпоративного управління) в договори з особами, уповноваженими управляти державними компаніями, контракти з керівниками, публічні звіти та корпоративні кодекси.

Підготовлено А.Вінніковим

Підготовлено спеціально для Платформи ЛІГА:ЗАКОН
Зв’язатися з редактором

Увійдіть, щоб залишити коментар