Знайдено: 1
Розкрити мапу
Знайти найближчого
ООО "УКРГЕОИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ"
Юридична компанія
Засновано 2010 р.
1-10 співробітників
Київ
Засновано 2010 р.
1-10 співробітників
Київ

ТОВ "УКРГЕОІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ" надає широкий спектр послуг у галузі користування надрами та гірничої справи. Команда професіоналів забезпечить Вам пошук і геологічне вивчення корисних копалин, розробку та затвердження документів, необхідних для введення родовища в експлуатацію, інформаційну та нормативно-правову підтримку роботи підприємства, геолого-макшейдерський супровід видобувних робіт. При цьому використовуються, як стандартні загальноприйняті методи, так і власні технології, які дозволяють істотно підвищити якість надання послуг нашим колективом.                   
            Діяльність компанії охоплює наступні напрямки:
   Підбір зведеного розвіданого родовища корисних копалин або вивчення ділянок замовника на наявність корисних копалин із складанням техніко-економічного обгрунтування вибору родовища.
  Оформлення необхідних, згідно чинного законодавства, документів (у т. ч. проектно-техічних та дозвільних) для початку роботи з користування надрами.
  Проведення експертзи стану працюючого підприємства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері користування надрами, охорони навколишнього природного середовища, охорони та безпеки праці і т.п., виявлення порушень, надання рекомендацій для їх усунення.
   Комплексне обслуговування відносно усунення порушень та контроль стану дотримання надрокористувачем чинного законодавства з питань користування надрами, охорони навколишнього середовища, охрани та безпеки праці і т.п. (може надаватися у формі абонентського обслуговування).
  Складання пояснювальних записок, програм робіт.
  Складання звіту по геологічному вивченню родовища, із захистом запасів в Державній комісії по запасах корисних копалин України.
  Складання програми робіт, внесення змін та перереєстраціїя цих змін в Держгеонадра України.
  Геологічна експертиза.
  Погодження Миністерства екелогії та природних ресурсів України на користування надрами.
  Погодження Держгірпромнагляду на користування надрами.
  Отримання спеціального дозволу на користування надрами.
  Дозвіл на спецводокористування.
  Представництво інтересів підприємства при прийнятті рішення про надання спеціального дозволу на комісії Держгеонадр.
  Обрахунок вартості спеціального дозволу в Українському державному геологорозвідувальному інституті (УкрДГРІ).
  Укладання угоди про умови надрокористування з Держгеонадра України, та договору про моніторинг з акредитованим державним підприємством. 
  Представництво інтересів підприємства для оптимізації сплати вартості спеціального дозволу та геологічної інформації (в залежності від затверджених запасів корисної копалини).
 Отримання ресурсної довідки про залишкові запаси корисних копалин.
  Захист інтересів надрокористувача під час перевірок (екологічна інспекція, геологічний контроль.
  Геологічний супровід, підготовка звітності: форми 3-ГР. 5-ГР. і т. п.
  Переоформлення, перереєстрація, дублікат спеціального дозволу на користування надрами.
  Контроль та виконання особливих умов, які пропише Держгеонадра України

• Енергетика • Видобування корисних копалин • Екологічне право