Знайдено: 158
Розкрити мапу
Знайти найближчого
Юридичні послуги м.Радомишль
Юрист
1-10 співробітників
Радомишль
1-10 співробітників
Радомишль

для ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
- нерухомість та земельні питання;
- спадщина;
- сімейні відносини;
- захист прав працівників від недобросовісних роботодавців;
- взаємовідносини з державними органами;
- судовий процес (складання позовних заяв, відзивів на позови, заперечень, клопотань та інших процесуальних документів, оскарження судових рішень, супровід виконавчого провадження);
- вирішення інших питань правового характерну.

для ЮРИДЧНИХ ОСІБ та ФОП:

- реєстрація підприємств та ФОП, внесення змін до установчих документів та відомостей, які містяться в ЄДПОУ, припинення діяльності ФОП, реорганізація, ліквідація та банкрутство юридичних осіб;

- супровід операцій з нерухомістю комерційного/промислового призначення та землею;

- складання та правова експертиза господарських договорів та договорів цивільно-правового характеру;

- перевірка контрагентів на добропорядність під час укладення господарських договорів;

- забезпечення участі у тендерних закупівлях, оскарження результатів проведення аукціону;

- підготовка відповідей на запити контролюючих та правоохоронних органів;

- трудові спори;

- оскарження результатів перевірок податкових органів;

- судовий процес (повернення дебіторської заборгованості, податкові спори, захист майнових прав, відшкодування збитків та майнової шкоди, оскарження рішень (дій) державних органі, банкрутство тощо);

- вирішення інших питань правового характерну.

Контакти: тел. 099-109-20-77, тел. 096-126-84-04

• Супровдження створення бізнесу • Супроводження управління земельними банками • Спори з держорганами • Податкове планування для юросіб • Супроводження будівельних проектів • Супроводження тендерних процедур
Российский Илья Константинович
Юрист
1-10 співробітників
Дніпро
1-10 співробітників
Дніпро
• Супроводження управління земельними банками • Господарські спори • ДТП • Спори з держорганами • Спори про право власності
ФЛ-П Царев Роман Валерьевич
Юрист
1-10 співробітників
Харків
1-10 співробітників
Харків

Квалифицированные юридические услуги по гражданским, земельным, семейным, трудовым, административным, хозяйственным и уголовным делам.

• Спори з держорганами • Трудові спори • Спори про право власності • Договорні спори за участі фізосіб • Супроводження правочинів з житлом на первинному ринку
Галай Віталія Дмитрівна
Юрист
1-10 співробітників
Монастирище
1-10 співробітників
Монастирище
• Спори з держорганами • Спори про право власності • Договорні спори за участі фізосіб • Виконання рішень судів
Кавчук Андрій Вікторович
Юрист
1-10 співробітників
Львів
1-10 співробітників
Львів
Наявний досвід роботи в таких сферах діяльності: 
- представництво інтересів в судах з розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення, в тому числі складання позовів, заяв, клопотань, апеляційних та касаційних скарг, інших процесуальних документів.
- підготовка та правова оцінка проектів договорів (угод, контрактів), юридичний супровід при їх укладенні.
- правовий супровід діяльності суб'єктів господарювання (від реєстрації до ліквідації). 
- оформлення прав (власності, оренди, користування) на земельні ділянки та рухоме/нерухоме майно.
- консультування з правових питань (трудове, сімейне, спадкове право, соціальне та пенсійне забезпечення, земельне законодавство тощо).

Рівень юридичних знань і ділові якості дозволяють виконувати поставлені завдання на відмінно, дотримуючись термінів їх виконання, та досягати бажаних результатів роботи.
• Спори з держорганами • Договорні спори за участі фізосіб • Супроводження будівельних проектів • Енергетика
Костніков Віталій Валерійович
Юрист
1-10 співробітників
Авдіївка
1-10 співробітників
Авдіївка

ведение гражданских дел в суде, оформление наследственных прав, споры с госорганами

• ДТП • Спори з держорганами • Спори про право власності • Договорні спори за участі фізосіб • Виконання рішень судів
Пекар Віталій Іванович
Юрист
1-10 співробітників
Ужгород
1-10 співробітників
Ужгород

органы местного самоуправления, имущественное право, земельное право

• Супроводження діяльності органів місцевого самоврядування • Господарські спори • Спори з держорганами • Спори про право власності • Супроводження будівельних проектів
Селіванов Володимир Вікторович
Юрист
1-10 співробітників
Ялта
1-10 співробітників
Ялта

Претензионно исковая работа и сопровождение исков в гражданских, административных и хозяйственных судах всех инстанций на всей территории Украины; юридическое сопровождение деятельности ГПУ МДЦ "Артек" и Ялтинского городского совета.

• Господарські спори • Спори з держорганами • Спори про право власності • Договорні спори за участі фізосіб • Супроводження правочинів з житлом на первинному ринку
Купріянов Богдан Володимирович
Юрист
1-10 співробітників
Київ
1-10 співробітників
Київ
На протяжении более 7 лет занимаюсь частной юридической практикой. Предоставляю юридические услуги в : В сфере споров с органами власти, в том числе с налоговыми органами и органами пенсионного фонда. Оспаривание решений о взыскании штрафов, доначислений налогов (сборов, платежей) по результатам проверок контролирующих органов. Защита интересов в гражданских и хозяйственных спорах о праве собственности на имущество, взыскания денежных средств и т.д. Сопровождение договорной работы (разработка, анализ договоров) субъектов хозяйственной деятельности, составление внутренней документации для предприятий (приказы, положения) по принципу абонентского обслуживания или разовые услуги. Решение вопросов в жилищного права, защита интересов в органах местного самоуправления. Юридические заключения (консультации) в различных сферах права. Регистрация новых субъектов хозяйственной деятельности (ЧП, ООО, АО, ФОП и др.), а также регистрация изменений в уставные документы. Решение трудовых споров, судебное обжалование увольнения, а также защита от трудовых исков бывших сотрудников. Консультация и помощь при регистрации баз данных, споры с органом контроля в сфере защиты персональных данных.
• Супроводження управління земельними банками • Розлучення та поділ майна • Спори з держорганами • Трудові спори • Договорні спори за участі фізосіб
Симонова Наталія Олександрівна
Юрист
1-10 співробітників
Київ
1-10 співробітників
Київ

     Специализация: гражданское право, трудовое право, хозяйственное право, административное право, гражданское процессуальное право, хозяйственное процессуальное право, административное процессуальное право.
     Полное юридическое сопровождение деятельности предприятия (ведение необходимой документации, кадровое делопроизводство); - договорная работа (экспертиза предоставленных контрагентами проектов договоров, согласование изменений, составление, сопровождение договоров поставки, подряда, предоставления услуг, аренды и др.); - претензионно–исковая работа: составления процессуальных документов (претензий, ответов на претензии, исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, ходатайств, апелляционных и кассационных жалоб), представление интересов предприятия в местных судах, хозяйственных и административных судах разных инстанций, взыскание дебиторской задолженности); - работа с уставными документами; - представительство интересов предприятия в органах государственной власти и местного самоуправления, контролирующих органах, органах государственной исполнительной службы, органах нотариата; - подготовка и предоставление письменных и устных консультаций по различным вопросам правового характера, возникающим в процессе деятельности предприятия; - мониторинг законодательства.
     Регистрация юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, внесение изменений в Единый государственный реестр; - Защита прав потребителей; - Защита прав автовладельцев, ведение во всех судебных инстанциях дел о ДТП, взыскание материального ущерба и морального вреда в результате ДТП; - Защита в трудовых спорах (возмещение вреда причиненного работником; споры, связанные с выполнением трудового договора (контракта) (в т.ч. восстановление на работе, изменение формулировки увольнения; невыплата заработной платы, выходных пособий, и иных выплат предусмотренных контрактом либо законом; обжалование незаконных действий работодателя); - Защита в семейных спорах (бракоразводный процесс и раздел имущества, взыскание алиментов, определение места проживания ребенка); - Защита в наследственных спорах (признание завещания недействительным, восстановление пропущенного срока для подачи заявления о вступлении в право наследования); - Защита в жилищных спорах (взыскание материального ущерба и морального вреда по факту залива квартир); - Защита в административных спорах (оспаривание в судах всех инстанций постановлений о привлечении к административной ответственности).

• Спори з держорганами • Трудові спори • Спори про право власності • Договорні спори за участі фізосіб