Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
Знайдено: 3
Розкрити мапу
Знайти найближчого
Федоров Анатолій Анатолійович
Адвокат
1-10 співробітників
Активний
Одеса
1-10 співробітників
Активний
Одеса

     Федоров Анатолій Анатолійович – адвокат (з 2007 р.), кандидат юридичних наук (з 2015 р.), голова комітету з інтелектуальної власності Ради адвокатів Одеської області (з 2017 р.).
     У 2000 р. з відзнакою закінчив економіко-правовий факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. У 2007 р. отримав кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на декларування (митного брокера) та ліцензію арбітражного керуючого. У 2011 р. з відзнакою закінчив Інститут інтелектуальної власності у м. Києві НУ "Одеська юридична академія". У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою "Правова охорона дизайнерських рішень в Україні" та видав однойменну монографію. Також є автором 13 публікацій з питань інтелектуальної власності, виданих у наукових фахових виданнях. Представляв інтереси таких зарубіжних компаній як Microfibres, Inc (США), Kadifeteks (Турецька Республіка).

• Корпоративні спори • Супровдження створення бізнесу • Авторскі права • Торгові марки • Суміжні права • Винаходи, корисні моделі
SION patent & law firm
Патентно-юридична фірма
Засновано 2011 р.
21-30 співробітників
Київ
Засновано 2011 р.
21-30 співробітників
Київ

ВИТОКИ

Патентно-юридична компанія SION була заснована в 2011 році Наталією Рязановою - кандидатом юридичних наук, патентним повіреним з досвідом захису інтелектуальної власності більше 13 років.

МІСІЯ

Сфера захисту інтелектуальної власності незаслужено ігнорується в Україні. Наша компанія має на меті навчити сучасні компанії і новаторів юридичній грамоті в цьому питанні, захистити від високовартісних ризиків, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, та примножити прибуток.

ГАРАНТІЇ

Наші патентні повірені та юристи готові захищати ваші права в Україні, Великобританії, країнах СНД та Євросоюзу. Крім того, співпрацюємо з зарубіжними адвокатами і професійними консультантами з метою представлення інтересів і захищату прав наших клієнтів в сфері інтелектуальної власності по всьому світу.

МИ ПЕРШІ

Бізнес-франшиза, розробка бізнес-плану, консультування з питань майбутніх інвестицій - діяльність SION давно вийшла за межі звичайної юридичної компанії. І ми придумали інноваційний майданчик, де інноватори, інвестори та менеджери зустрічалися би для реалізації найбільш перспективних та передових інновацій, стартапів та проектів. Зустрічайте - Перша Біржа інтелектуальних продуктів EX1P.

• Авторскі права • Торгові марки • Суміжні права • Винаходи, корисні моделі • Специфічні об'екти
ЗАХІДНА ПРАВОВА ГРУПА
Адвокатське об'єднання
11-20 співробітників
Львів
11-20 співробітників
Львів

            Ми, незалежна група компаній «ЗАХІДНА ПРАВОВА ГРУПА»   - створена для надання широкого спектру послуг у сфері юриспруденції, бухгалтерського обліку та послуг з незалежної експертної оцінки майна та майнових прав.

          Працювати з нами завжди надійно, зручно, просто!               

          Ми цінуємо Ваш час. Компанії здійснюють діяльність у відповід-ності до чинного законодавства. У своїй роботі ми керуємося принципа-ми, які дозволяють нам професійно виконувати взяті на себе зобов'язан-ня і з кожним роком збільшувати кількість наших Клієнтів. Ми використо-вуємо систему дистанційного надання юридичної допомоги, яка полягає у отриманні юридичних послуг за допомогою зручного для Вас засобу зв'язку (поштового, телефонного зв'язку, зв'язку за допомогою електронної пошти тощо).

         Якісний юридичний супровід господарської діяльності - запорука успішного бізнесу. Юридичні послуги це не лише практична діяльність, а й консультування щодо вибору найкращих тактик ведення підприємни-цької діяльності та недопущення порушення Ваших законних прав та інтересів.

         Юристи компанії надають повний спектр юридичних послуги за наступними напрямками:

 • комплексне обслуговування клієнтів, від допомоги у реєстрації бізнесу до ведення всієї діяльності суб’єкта господарювання;
 • надання юридичних консультацій та роз’яснень з правових питань –  напрямку податкового, цивільного, господарського та інших га-лузей права;
 • правова допомога у кримінальних справах;
 • складання процесуальних документів;
 • правова допомога при оформленні заяв, скарг, пропозицій;
 • представництво інтересів в державних органах, у тому числі в ході проведення перевірок контролюючими органами;
 • представництво та захист інтересів в судах всіх інстанцій;
 • участь в договірній та перед договірній роботі та правова допомога при оформленні договорів;
 • контроль складання кадрових документів та контроль кадрової ро-боти;
 • контроль якості формування господарської документації для облі-ку господарської діяльності;
 • контроль за забезпеченням організації безпеки збереження персо-нальних даних та комерційної таємниці (конфіденційної інформа-ції);
 • правова допомога у отриманні ліцензій та інших документів дозвільного характеру що стосуються широкого спектру галузей господарювання;
 • надання юридичної допомоги при проведення державної реєстра-ції юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • представництво інтересів кредитора/боржника при проведенні процедури банкрутства;
 • супровід реєстрації прав інтелектуальної власності.

 • Підготовка проектів документів з охорони праці та пожежної безпе-ки для Замовника – положення, переліки, накази, інструкції, програми, плани - згідно Закону України "Про охорону праці", вимог Держпраці, рекомендацій OHSAS 18001 з організації Health & Safety, штатного розкладу та специфіки підприємства;
 • організація проведення навчання спеціалістів Замовника, в спеціалізованих учбових центрах;
 • допомога у отриманні документів дозвільного характеру, що стосуються широкого спектру галузей господарювання
  складання звітності з охорони праці за встановленими формами;
 • розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці та, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;
 • забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;
 • забезпечення Замовника необхідними матеріалами – роздруківки, журнали, нормативна документація і т.д.;

Шановні клієнти!

Вчасно дана юридична консультація, аналіз юристом договору або оцінка ситуації,
що склалася може допомогти уникнути безлічі проблем і фінансових втрат.

• Акціонерні товариства • Корпоративні спори • Супровдження створення бізнесу • Авторскі права • Торгові марки • Суміжні права