Знайдено: 7
Знайдено: 7
Знайти найближчого
КОСТЯНТИНА МАРЧЕНКА
Адвокатське бюро
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро

   Радий вам запропонувати свій вісімнадцятирічний досвід у галузі виробництва харчових продуктів (постійне співробітництво з кондитерською компанією з топ 100 найбільших в світі), супроводження всіх процесів з цим пов’язаних. Маю практику у банкрутстві підприємств, виходу з кризових ситуацій, супроводження податкових перевірок та оскарження їх результатів, постійно маю практику із захисту керівників та власників компаній від переслідування за економічні злочини, в тому числі і на ґрунті політичних переслідувань  (компанії з багатомільярдними оборудками в тому числі державні підприємства з видобутку корисних копалин). Моя ціль - отримання позитивного результату для клієнта!

• Акціонерні товариства • Оформлення шлюбного контракту • Стягнення аліментів • Розлучення та поділ майна • Оформлення спадщини • Допомого при обшуках • Правова допомога свідкам • Захист обвинувачених • Договорні спори за участі фізосіб • ДТП • Спори з держорганами • Сімейні спори • Трудові спори • Господарські спори • Спори про право власності • Спори про проходження публічної служби • Земельні спори • Захист прав пацієнтів • Захист прав споживачів товарів масового вжитку • Захист прав вкладників • Захист прав позичальників • Податкові консультації для фізосіб • Податкове планування для юросіб • Супроводження купівлі-продажу квартир • Супроводження купівлі-продажу житлових будинків • Супроводження правочинів з житлом на первинному ринку • Супроводження будівельних проектів • Судові спори в сфері будівництва • Оформлення оренди квартир • Правочини з комерційною нерухомістю • Оформлення дозвільних документів на будівництво • Іпотечні спори • Оформлення оренди будинків • Оформлення дарування квартир • Оформлення дарування будинків • Оформлення міни нерухомості • Право Європейського союзу • Права людини • Допомога біженцям та тимчасово переміщенним особам • Призначення та розрахунок пенсій • Скасування обмеження у праві виїзду за кордон • Виконання рішень судів • Екологічне право • Енергетика • Супроводження тендерних процедур • Медіація • Міжнародний комерційний арбітраж • Банкрутство юридичних осіб • Оформлення оренди землі • Оформлення дарування землі • Оформлення купівлі-продажу землі • Притягнення до матеріальної відповідальності • Трудові договори, контракти • Трудові спори • Оформлення договорів позики
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
ОБРАЗОВАНИЕ
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова — квалификация «Юрист»Европейский университет — квалификация «Специалист по финансам»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯг
ражданское право и процесс
семейное право
международное семейное право
наследственное право
административное право
уголовное право (экономические преступления, ДТП)
хозяйственное право и процесс
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Помощник-консультант народного депутата Украины ІV созыва
Член Национальной асоциации адвокатов Украины
Член союза юристов Украины
• Захист обвинувачених • Договорні спори за участі фізосіб • ДТП • Спори про право власності • Податкове планування для юросіб • Супроводження страхової діяльності
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро

Предлагаю познакомиться Воливач Юрий Иванович, имею статус адвоката - независимого профессионального советника по правовым вопросам.В 1983 году закончил юридический факультет Военного Института Министерства Обороны СССР в г. Москве. До 2000 года работал в органах военной прокуратуры на следственных и прокурорских должностях (с 1996 по 2000 год военный прокурор Днепропетровска). С 2001 года занимаюсь адвокатской деятельностью в Днепропетровске (свидетельство № 0981 от 14 декабря 2000 года).

На чем я специализируюсь?

Моя специализация - защита подозреваемых, обвиняемых, а также представление интересов потерпевших и свидетелей по уголовным делам на стадиях возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, судебного разбирательства в первой и апелляционной инстанциях, рассмотрения дела в суде кассационной и надзорной инстанциях; оказание помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным по вопросам, возникающим в процессе содержания под стражей в период судопроизводства, отбывания наказания и по его отбытии. Как адвокат по уголовным делам, оказываю помощь в решении вопросов не только уголовного характера, но и в других проблемных ситуациях, возникающих у доверителей в связи с их нахождением под стражей. Осуществление защиты лиц, привлекаемых к административной ответственности и представление интересов потерпевших по делам об административных нарушениях. Практикую ведение гражданских дел в хозяйственных судах и судах общей юрисдикции, а также представляю интересы физических и юридических лиц в других органах государственной и муниципальной власти, оказываю помощь в прочих спорных ситуациях, включая те, в которых адвокат по гражданским делам имеет отличительные преимущества.

Предлагаю широкий спектр юридических услуг

Сегодняшние реалии показывают, что помощь адвоката требуется не только тем, кого в чем-то обвиняют, но и лицам, потерпевшим от преступления. Коррупция насквозь поразила органы правосудия, виновная сторона часто идет на подкуп чиновников от правосудия. И тогда функцию по защите прав потерпевшего вместо прокурора и следователя берет на себя адвокат и добивается того, чтобы преступник был наказан, а материальный и моральный ущерб возмещены.Только многолетний опыт работы в правоохранительных органах и адвокатской практики, знание системы правосудия изнутри, общения адвоката с работниками правоохранительных органов и судебной власти даст возможность защитить Ваши права, сохранить свободу, имущество и достичь всестороннего и объективного рассмотрения уголовного дела.

• Захист обвинувачених • Договорні спори за участі фізосіб • Спори про право власності
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
В 1991 году окончил Украинскую национальную  юридическую академию им. Я.Мудрого,г. Харьков. Опыт работы в сфере юриспруденции  25 лет, из них адвокатской практики 10 лет. Опыт создания юридической службы на предприятии и руководства юридической службой предприятия. Адвокатская практика по представительству интересов предприятий и граждан в судах по всем категориям дел.  Опыт защиты граждан по уголовным делам.
Услуги для предприятий:  - Юридические консультации, письменные заключения по юридическим вопросам, возникающим в процессе деятельности предприятия;  - Анализ и разработка договоров;  - Подготовка писем, претензий, заявлений, ходатайств, обращений, жалоб и ответов на них;  - Подготовка исковых заявлений, отзывов, апелляционных и кассационных жалоб;  - Представительство интересов и защита клиента в суде;  - Исполнение решений судов, представительство интересов клиента в органах государственной исполнительной службы;  - Абонентское обслуживание предприятий;  - Взыскание дебиторской задолженности, пени, штрафов;  - Обжалование решений, постановлений, предписаний контролирующих и проверяющих органов.  - Трудовые споры.  
Услуги для граждан: - Консультации; - Защита по уголовным делам и делам об административных правонарушениях; - Правовая помощь и представительство по гражданским делам; - Взыскание долгов;  - Семейные споры, расторжение брака, раздел имущества, взыскание алиментов, устранение препятствий общения с ребенком, лишение/восстановление родительских прав.  - Признание права на наследство.  - Трудовые споры: восстановление на работе, взыскание заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, изменение формулировки причин увольнения, другие трудовые споры. 
• Захист обвинувачених • Договорні спори за участі фізосіб • Господарські спори • Спори про право власності • Права людини
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро

Как показывает практика необдуманные решения, действия, либо бездействия приводят к плачевным последствиям, порой даже необратимым. Сегодняшняя жизнь такова, что постоянно приходится сталкиваться с разными обстоятельствами, правоотношениями, требующими особого подхода и анализа профессиональными специалистами. При работе по программе "Личный адвокат" Вы всегда сможете получить требуемые рекомендации для той или иной ситуации, дабы предотвратить нежелательные последствия. Помимо этого, столкнувшись с правоохранительными органами, Вы спокойно можете дожидаться приезда Вашего адвоката и не отвечать ни на какие вопросы. Ваш личный адвокат всегда будет осведомлен происходящими событиями на ранней стадии и, как следствие, сможет оказать Вам помощь в правоотношениях с максимальным успехом.Специализируюсь на уголовных делах:  - составление отдельных процессуальных документов; - участие в уголовном процессе в качестве защитника; - комплексное ведение защиты в уголовном деле; - освобождение Клиента от уголовной ответственности; - возвращение уголовного дела на дополнительное расследование; - применение судом отсрочки исполнения наказания; - применение судом наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи уголовного кодекса, по которой возбуждено дело; - замена судом наказания менее строгим; - изменение меры пресечения в виде содержания под стражей (когда подсудимый содержится в камере следственного изолятора) на подписку о невыезде.Семейных спорах: - алиментные обязательства, взыскание алиментов; - раздел имущества; - расторжение брака, в том числе без участия супругов; - определение порядка общения с ребенком и его места жительства; - установление отцовства; - лишение или ограничение родительских прав;Спорах о наследстве: - споры о наследовании и разделе имущества; - споры о дееспособности наследодателя на момент составления завещания; - выделение доли в наследственном имуществе; - выделение обязательной доли в наследстве; - восстановление срока принятия наследства; - признание факта вступления в наследство; - признание завещания недействительным; - признание наследников недостойными; - вступление в наследство;Споров связанных с ДТП: - консультации по вопросам дорожно-транспортных происшествий(ДТП); - по материалам спрогнозирую виновного в ДТП; - консультации по возмещению ущерба в результате ДТП; - взыскание ущерба, причинённого в результате ДТП; - взыскание страховых выплат с недобросовестного страховщика; - обжалование решений о признании вины в ДТП; - защита по уголовному делу по ДТП; - заключения судебных экспертов (автотовароведческая, автотехническая судебные экспертизы) а также  устные и письменные юридические консультации, письменные заключения со ссылками на нормативно-правовые акты по вышеперечисленным вопросам, а также по иным правовым вопросам.

• Розлучення та поділ майна • Захист обвинувачених • Договорні спори за участі фізосіб • ДТП • Спори про право власності
Фирма правовой защиты "Статус"
Адвокатська компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро

Прием граждан, оказание правовой помощи по гражданским, административным, хозяйственным и уголовным делам в судах всех инстанций и правоохранительных органах и т.д.
Прием проводят адвокаты и специалисты в области гражданского,уголовного, административного, хозяйственного и семейного права. Квалифицированная помощь в сфере налогового права. Защита интересов в уголовном производстве.
Составление процессуальных документов, прием заявлений о неправомерных действиях государственных органов. Рассмотрение вопросов, споров в сфере земельного права, узаконение объектов недвижимости.Срочные инвентаризации, регистрации и т.д.

• Захист обвинувачених • Супроводження будівельних проектів • Спори про право власності • Міжнародне приватне право • Супроводження діяльності учасників фондового ринку
Legal Agen
Юридична компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро

http://www.legal-agent.net/

• Захист обвинувачених • Спори з держорганами • Господарські спори • Спори про право власності • Захист прав споживачів товарів масового вжитку • Супроводження правочинів з житлом на первинному ринку
Нагороди