Антиконкурентные согласованные действия в виде искажения результатов торгов - теория и практика

15.01.2014, 10:18
412
0
Константин Глоба
Адвокат, партнер ЮА «Шевчук и партнеры»

Аналізуючи практику Антимонопольного комітету України, або його територіальних відділень по розгляду справ про антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів, можна навести досить розповсюджені підстави порушення цих справ.

Антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів (поняття, практика розгляду справ)

 
Економічна конкуренція, антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів


Одним із пріоритетних завдань Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень є забезпечення контролю та здійснення захисту конкуренції у сфері державних закупівель. (основні закони ЗУ «Про Антимонопольний комітет України» та ЗУ «Про захист економічної конкуренції»).

Економічна конкуренція (конкуренція) являє собою змагання між суб'єктами  господарювання  з  метою  здобуття   завдяки   власним досягненням   переваг   над   іншими   суб'єктами  господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб'єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Особи,  які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій. Під узгодженими діями розуміється укладення  суб'єктами  господарювання угод у будь-якій формі,  прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі,  а також  будь-яка  інша  погоджена  конкурентна  поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання. Узгодженими  діями є також створення суб'єкта господарювання, об'єднання,  метою  чи  наслідком  створення  якого  є координація конкурентної  поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений  суб'єкт господарювання,  об'єднання,  або між ними та новоствореним   суб'єктом господарювання,  або  вступ  до  такого об'єднання.

Отже, простими словами кажучи, узгоджені дії суб’єктів господарювання, які в тій чи іншій мірі призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення або обмеження економічної конкуренції (конкуренції) – є антиконкурентними узгодженими діями, які заборонені законом.

Одним із видів антиконкурентних узгоджених дій, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення суб’єктами господарювання схожих дій (бездіяльності).

Аналізуючи практику Антимонопольного комітету України (надалі - АМКУ), або його територіальних відділень по розгляду справ про антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів, можна навести досить розповсюджені підстави порушення цих справ, зокрема:

1. «Реєстри документів до пропозицій конкурсних торгів поданих ТОВ «…» та ТОВ «…» є однаковими за оформленням та мають відомості від встановленої Замовником форми»;

2. ««ТОВ «…» та ТОВ «….» надали пропозиції, які відрізняються від форми «Пропозиція конкурсних торгів» Замовника та містять однакові відступи, знаки, помилки»;

3. ««ТОВ «…» та ТОВ «…» надані довідки про підприємства, які мають однаковий вигляд, схожість у формулюванні речень, однакову послідовність викладення і змісту текст»;

4. «Здійснивши аналіз банківської гарантії поданих учасниками для участі у торгах, встановлено, що вони зареєстровані одна за одною».

5. «Довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів зареєстровані одна за одною, а Запити на ці довідки подані однією особою,  мають однаковий зміст та вигляд та зареєстровані суб’єктами господарювання однією датою»;

6.«Здійснивши аналіз інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство…, встановлено, що вони зареєстровані майже одна за одною, а Запити на отримання цих довідок мають однаковий зміст та вигляд і зареєстровані в один день»;

7. ТОВ «…» та ТОВ «…» на момент прийняття участі у торгах були пов’язаними між собою відносинами контролю в розумінні ст. 1 ЗУ «Про захист економічної конкуренції.

Одним із засновників ТОВ «…» є ПрАТ «Х»».

Одним із засновників ТОВ «…» є також ПрАТ «Х»».

Спільний склад засновників товариств передбачає обізнаність із діяльністю обох підприємств та можливість доступу та обману різноманітною інформацією щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі, і щодо участі у зазначених торгах.

Спільне володіння суб’єктами господарювання передбачає єдність їх інтересів, що впливає на їхню індивідуальну поведінку, тобто такі суб’єкти господарювання не забезпечують змагальність між собою шляхом надання найкращої пропозиції».

Наведені порушення є далеко не вичерпним прикладом підстав порушення справ про антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів.

           

Практика розгляду АМКУ або  його територіальними відділеннями  справ про антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів


Перебіг справи в АМКУ або його територіальних відділеннях з приводу антиконкурентних узгоджених дій у вигляді спотворення результатів торгів можна умовно розділити на декілька етапів.

Виявлення ознак порушень та збирання доказів. Цей етап передує початку та безпосередньому розгляду справ і являє собою стадію збору інформації, документів, достатніх для початку розгляду. На цій стадіє має місце виявлення ознак порушень безпосередньо із звернень, що надійшли до АМКУ або його територіальних відділень, або за результатами власного вивчення процедур закупівель.

АМК та його територіальні відділення розпочинають розгляд  справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за:

- заявами суб'єктів   господарювання,   громадян,    об'єднань, установ,  організацій  про  порушення  їх  прав  внаслідок  дій чи бездіяльності,  визначених цим Законом як порушення  законодавства про захист економічної конкуренції;

- поданнями органів    державної   влади,   органів   місцевого самоврядування,  органів адміністративно-господарського управління та  контролю  про  порушення  законодавства про захист економічної конкуренції;

- власною ініціативою   органів    АМКУ або його територіальних відділень.

Серед засобів отримання інформації можна виокремити: -          надсилання Запиту про надання інформації і документів; -          проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання (яка проводиться без будь-якого попередження).

Доцільно відзначити, що ненадання, надання суб’єктом господарювання  відповіді не в повному обсязі, або надання недостовірної інформації на Запит – тягне за собою накладення штрафу. Відповідно до питання надання відповіді на Запит необхідно підходити досить зважено. Такий штраф може сягати до 1 % річного обороту суб’єкта господарювання за рік, який передує року накладення санкції. Досить дієвим способом збору інформації та документів є проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання за дорученням Голови, державного уповноваженого АМК, Голови територіального відділення АМК.

Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції» затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.12.2001  N 182-р., визначає два види перевірок: планову виїзну і позапланову виїзну. Проведення перевірки також може передбачати безперешкодний доступ представників АМКУ або його територіальних відділень до будь-яких документів та матеріалів, отримання пояснень посадових осіб, громадян. В результаті здійснення таких перевірок можуть накладатися арешти на докази, предмети, носії інформації, які є джерелом доказів та проводитись їх вилучення.

До проведення перевірки АМКУ або його територіальні відділення має право залучати також представників правоохоронних органів влади. При цьому, створення перешкод працівникам АМКУ або  його  територіального відділення у проведенні перевірок, огляду,  вилученні  чи  накладенні  арешту  на  майно,  документи, предмети чи інші носії інформації тягне за собою накладення штрафу до 1 % річного обороту суб’єкта господарювання за рік, який передує року накладення санкції.

Досить розповсюдженим, у випадку із не допуском представників АМКУ або його територіальних відділень до перевірки, є складання Акта про не знаходження особи за місцем її реєстрації, що додатково може тягнути за собою певні заходи вже від представників податкового органу.

Порушення провадження у справі та розгляд справи є наступним етапом перебігу справи в АМКУ або його територіальних відділень. За результатами проведеної перевірки, отриманих документів та інформації на Запити, АМКУ або його територіальні відділення вирішують питання про наявність, або відсутність ознак порушення та доцільності відкриття провадження у справі про порушення економічної конкуренції.

За наявності ознак порушення економічної конкуренції в діях учасників процедури державних закупівель, АМКУ або його територіальні відділення порушують провадження у справі, починають її розгляд, що оформлюється відповідним розпорядженням про початок розгляду справи, яке повинно містити підставу - конкретне порушення законодавства.

На цьому етапі АМКУ або його територіальні відділення мають право надсилати письмові Запити до суб’єктів господарювання з вимогою надання інформації та документів. Такі Запити можуть надсилатися також третім особам, які опосередковано мали відношення до процедури закупівель (наприклад Туристичні агентства, за допомогою яких практикують отримувати довідки про відсутність судимості).

Під час розгляду справи, досить цікавим моментом є наявність у осіб, які беруть участь у справі, права знайомитися з її матеріалами (проте таке право виникає у осіб після одержання подання з попередніми висновками), подавати клопотання та докази, наводити доводи та заперечення.

Попередні висновки складаються за результатами зібраних на попередньому етапі документів та інформації і фактично є базовим проектом остаточного рішення.

Під час розгляду справи за ініціативою АМКУ та його територіальних відділень можуть призначатися та проводитися, так звані, слухання у справі. Ці заходи направлені на забезпечення можливості вислухати представників сторін, забезпечення надання  ними зауважень, доводів в обґрунтування своєї позиції.

Прийняття рішення є наступним етапом розгляду справи АМКУ. Закон встановлює санкцію за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді штрафів на суб’єктів господарювання до 10% річного обороту суб’єкта господарювання за рік, який передує року накладення санкції.

Важливим моментом є те, що територіальні відділення АМК мають право накладати штрафи у розмірі до 68 000,00 грн., якщо розмір штрафу потенційно перевищує цю суму, така справа може бути передана (витребувана) до центрального відділення АМКУ. З огляду на це, для убезпечення суб’єкта господарювання від накладення санкцій в максимально великих розмірах та передання справи до центрального відділення - АМКУ, варто звернути увагу на норму закону, яка встановлює, що при сприянні суб’єкта господарювання в розгляді справи, комісія має право зменшувати розмір штрафу.

В даному випадку суб’єкту господарювання необхідно концептуально визначатись із питанням, до якого часу необхідно «тримати оборону», а з якого часу всіляко сприяти розгляду справи. Це можливо на будь-якому етапі перебігу справи, проте найбільш дієвими є визнання вини, при її наявності, та сприяння на етапі надання відповіді на Запит, або на початку призначення справи до провадження.

Концептуально визначатись із визнанням вини необхідно в кожному випадку окремо, оскільки при цьому варто брати до уваги не тільки власну позицію, але і позицію та попередні доводи самого АМК або його територіального відділення, так як не завжди вони є переконливими.


На останок слід відзначити, що Рішення АМКУ або його територіальних відділень не рідко носять, так би мовити, суб’єктивний характер, і для дієвого протиставлення своїх доводів Рішенню АМКУ або його територіальних відділень, бажано вдаватись до такого роду доказів, як експертизи, висновки компетентних органів у сфері, до якої відноситься предмет перевірки (спору).

Подготовлено специально для Платформы ЛІГА:ЗАКОН
Связаться с редактором

Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться