Чотири аргументи на захист дискваліфікованих ВККС суддів

22.12.2018, 09:32
674
0
Олександр Готін
Адвокат, голова Комітету антикорупційної політики та комплаєнсу при НААУ

В рамках судової реформи вже декілька років триває капітальне прополювання та прорідження суддівського корпусу. За різними оцінками, із наявних на старті понад восьми тисяч суддів близько третини одразу, не чекаючи кваліфікаційного оцінювання, написали заяви на звільнення. Решта – змушені або пройти фільтрацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), або, згідно із оновленими законодавством, підлягають звільненню. Третього не дано.

Пропустити крізь "сито" кваліфоцінювання вирішено усіх без винятку. У тому числі й тих, хто за багато років служіння державі і суспільству пройшов усі можливі оцінювання і кваліфікації й віддав судовій системі більшу частину свого життя.

Із повідомлень ВККС про проміжні результати оцінювання, відсіюється (підлягає звільненню або вже звільнено) близько шістнадцяти відсотків проекзаменованого суддівського корпусу України. Й оскільки процедура ще триває, кількісний показник тих, кого відсіяли, буде зростати.

Втім, необхідно звернути увагу на хибні засади, на яких ґрунтується процес кваліфікаційного оцінювання. Як видається, Вища кваліфікаційна комісія суддів незаконно приписала собі право рішень щодо невідповідності суддів займаним посадам.

ВККС в процесі організації і проведення кваліфікаційного оцінювання не врахувала чотири ключових моменти, які є визначальними для вирішення питання про законність / незаконність прийнятих цією комісією рішень.    

1. ВККС законом не наділена повноваженнями приймати рішення про невідповідність суддів займаним посадам

Відповідно до п.п. 4) п. 161 Розділу XV "Перехідні Положення" Конституції відповідність займаній посаді судді має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді чи відмова судді від оцінювання є підставою для звільнення.

В ч. 1 ст. 88 Закону "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. № 1402-VIII для Вищої кваліфікаційної комісії прописані такі повноваження щодо рішень, котрі приймаються за результатами кваліфікаційного оцінювання: ВККС  має право ухвалювати рішення про підтвердження або не підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Натомість, профільним у сфері судоустрою законом для ВККС не передбачено компетенції (повноважень) приймати рішення про відповідність чи невідповідність судді займаній посаді як то зазвичай ВККС робить.

2. Установлення невідповідності судді займаній посаді – компетенція Вищої ради правосуддя, і має здійснюватися за процедурами дисциплінарної відповідальності  

Невідповідність судді займаній посаді за законом про судоустрій є підставою для звільнення, коли ця невідповідність утворює склад дисциплінарного проступку.   

Згідно п. 1) ч. 8 ст. 109 Закону "Про судоустрій і статус суддів" дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади застосовується у разі: "…вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов"язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді".

В ч. 3 ст. 115 Закону "Про судоустрій і статус суддів" визначається суб"єкт, який управнений встановлювати факт суддівської невідповідності займаній посаді – Вища рада правосуддя.

Водночас, як випливає зі змісту ч. 3 ст. 56 Закону "Про Вищу раду правосуддя" від 21.12.2016 р. № 1798-VIII, питання звільнення судді за "невідповідність займаній посаді" розглядається Вищою радою правосуддя на підставі подання Дисциплінарної палати.

Таким чином, питання про звільнення судді через невідповідність вирішується виключно Вищою радою правосуддя, саме в межах дисциплінарного провадження і лише на підставі подання Дисциплінарної палати. Але аж ніяк не за поданням ВККС після одноразового непроходження суддею кваліфікаційного оцінювання. 

3. Рішенню ВРП про звільнення судді через невідповідність обов"язково має передувати факт вчинення цим суддею іншого дисциплінарного проступку

У розрізі кваліфікаційного оцінювання дисциплінарний проступок невідповідність судді займаній посаді в Законі "Про судоустрій і статус суддів" виписаний так (п. 5 ч. 9 ст. 109): "…суддя не виконав вимоги рішення органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, ухваленого на підставі пункту 4 частини першої цієї статті, або за результатами кваліфікаційного оцінювання, призначеного відповідно до пункту 4 частини першої цієї статті, суддя не підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді…".

Натомість, пункт 4 частини першої цієї статті 109 прописує застосування Вищою радою правосуддя до вперше негативно оцінених ВККС суддів такого дисциплінарного стягнення як тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя з обов"язковим скеруванням до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації.

Після курсу підвищення кваліфікації суддя зобов"язаний іще раз пройти в ВККС кваліфікаційне оцінювання щодо здатності здійснювати правосуддя. І лише при повторному негативному результаті кваліфікаційного оцінювання ВККС має право внести до ВРП подання про звільнення судді з посади.

Але, знову ж таки, результатом повторного непроходження кваліфікаційного оцінювання може стати виключно рішення ВККС про непідтвердження здатності суддею здійснювати правосуддя. А не рішення про невідповідність судді займаній посаді.

4. Вища кваліфікаційна комісія суддів незаконно включила до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання норми, якими безпідставно перебрала на себе повноваження приймати рішення щодо невідповідності судді займаній посаді

Згідно п. 10 Розділу V. Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (затверджене рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 03.11.2016 № 143/зп-16 у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13.02.2018 № 20/зп-18), – "…За результатами кваліфікаційного оцінювання судді для підтвердження відповідності займаній посаді Комісія ухвалює одне з таких рішень: 10.1. Про відповідність займаній посаді судді. 10.2. Про невідповідність займаній посаді судді".

Аналогічні права ВККС прописала для себе в п. п. 32.2. Розділу ІІІ Положення.

В п. 37 Розділу ІІІ Положення ВККС закріпила за собою право у випадку прийняття рішення про невідповідність судді займаній посаді внести подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією про звільнення цього судді.

Проте, як зазначалося вище, ст. 88 Закону "Про судоустрій і статус суддів" наділяє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України виключно правом ухвалювати рішення про підтвердження або не підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Таким чином, розроблений і ухвалений ВККС її ж підзаконний нормативно-правовий акт – ПОЛОЖЕННЯ "Про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення" – в частині компетенції (повноважень) ВККС приймати рішення про невідповідність судді займаній посаді прямо суперечить Конституції і Закону "Про судоустрій і статус суддів". 

Враховуючи, що відлік суддів, які не подолали "горнило" ВККС, вже пішов на сотні, можна з впевненістю припустити, що чимало з них спробують повернутися в професію через суд. І, зважаючи на серйозні правові прорахунки ВККС, багато з "непрокваліфікованих" суддів мають досить непогані шанси поновитися на своїх  посадах. Країна ж в підсумку отримає чергове підтвердження тези, що більшість сучасних реформ, зокрема суддівська, мали б бути більш глибоко опрацьовані.

Подготовлено специально для Платформы ЛІГА:ЗАКОН
Связаться с редактором

Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться