Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Що буде з суддею, який не складе успішно кваліфікаційне оцінювання?

10.05.2018, 11:46
283
0
Роман Брегей
судья Кировоградского окружного административного суда

Про наслідки кваліфікаційного оцінювання суддів і способи захисту ними своїх прав...

Приписами статті 126 Конституції України встановлено підстави звільнення і припинення повноважень судді.

Аналіз цієї норми Основного Закону вказує, що суддя, який не склав успішно кваліфікаційне оцінювання (після призначення на посаду судді), не може бути звільнений з посади або втратити повноваження шляхом їх припинення.

Однак підпунктом 16-1.4 пункту 16-1 Перехідних Положень Конституції України встановлено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади. Порядок та вичерпні підстави оскарження рішення про звільнення судді за результатами оцінювання встановлюються законом.

Таким чином, після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Констиуції України (щодо правосуддя)" всі діючі судді повинні пройти кваліфікаційне оцінювання і у разі, коли не склали його успішно або відмовились від проходження, підлягають звільненню.

Виникає така ситуація.

Якщо суддя пройшов успішно перше кваліфікаційне оцінювання, а надалі (через декілька років не пройшов), то він залишиться на посаді судді, оскільки згадана норма Перехідних Положень Конституції України є нормою одноразового застосування (тільки під час першого кваліфікаційного оцінювання).

Якщо ж суддя не складе успішно перше кваліфікаційне оцінювання, то буде звільнений з посади судді.

Задаю запитання: і де ж тут логіка?

На мій погляд, звільнення з посади судді у зв'язку з непроходженням кваліфікаційного оцінювання повинно бути в тілі Основного Закону (стати постійно діючою нормою).

Це відповідало б інтересам суспільства і судочинства.

Некваліфікований працівник не може надати якісно послуги (аксіома).

Переконаний, що автори судової реформи переслідували іншу мету з урахуванням перебігу проведення конкурсу до Верховного Суду і умисного звуженням підстав оскарження суддями рішень про звільнення за результатами кваліфікаційного оцінювання.

Детально про все.

1. Конкурс до Верховного Суду відбувся з численними умисними порушеннями ВККСУ порядку обрання суддів (порушення процедури кваліфікаційного оцінювання).

2. Згадана норма Перехідних Положень Конституції України говорить, що суддя може оскаржити рішення про звільнення за результатами кваліфікаційного оцінювання лише з підстав, які передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон).

Однак, норма Закону, якою встановлено такі підстави, повинна відповідати Конституції України.

Це теж аксіома.

Такою нормою права є припис частини 3 статті 88 Закону.

Нею ж передбачено лише процесуальні підстави порушення порядку проведення кваліфікаційного оцінювання та виготовлення рішення.

Скажіть, а якщо буде виявлено порушення процедури кваліфікаційного оцінювання, в основі якого лежить дискримінація (неоднакове ставлення до різних суддів), то особа не зможе оскаржити таке рішення?

У нас Констиуція, спеціальний закон про протидію дискримінації і КАС України забороняють її.

Хіба автори Закону цього не знали?

Знали, їх метою стало обмеження підстав оскарження суддями рішень про звільнення за результати кваліфікаційного оцінювання, оскільки, на мій погляд, вони розуміли, що дискримінації не уникнути.

Якщо під час написання Закону всі знали про нерівність суддів під час кваліфікаційного оцінювання, то що це?

3. Дискримінація вже має місце.

Так, під час конкурсу до Верховного Суду успішно кваліфікувався суддя апеляційної інстанції, який набрав за результатами кваліфікаційного оцінювання 469,50 балів.

Однак, під час кваліфікаційного оцінювання суддів першої і апеляційної інстанції ВККСУ встановила мінімум успішного проходження на рівні 670 балів.

Кваліфікаційні оцінювання проводяться за однаковими правилами (ВККСУ цього досягнула), а Закон встановлює, що у всіх суддів єдиний правовий статус.

Що це, як не дискримінація?

4. ВККСУ говорить, що кваліфікаційні оцінювання під час конкурсу до Верховного Суду і зараз різні, бо неоднакової складності запитання на тестах були, що доводить успішність проходження цього етапу.

Мені здається, що це дуже слабкий аргумент, котрий не заслуговує на увагу.

Чому?

Кількість запитань під час кваліфікаційного оцінювання до суддів різних інстанцій повинна відрізнятися, бо судді найвищої судової інстанції зобов'язані володіти усіма знаннями процесуальних кодексів.

Складність запитань залежить від їх автора і повинна доводитись не словами, а відповідними доказами.

Якою б складність не була, це вважатиметься нормою для кожної інстанції.

На успішність складання тестів впливає цей фактор, а також підготовка особи.

А тому, можна сміливо стверджувати, що судді першої і апеляційної інстанції краще підготувалися до складання тестів, оскільки від цього залежало, чи залишаться вони у професії.

Під час конкурсу до Верховного Суду таке питання "бути чи не бути" не стояло.

ВККСУ не надало доказів того, що  складність запитань між двома кваліфікаційними оцінювання стосовно різних інстанцій відрізняється.

4. Зазнавши дискримінації у виді звільнення з посади судді, судді, які набрали сумарно в діапазоні від 469,50 до 669 балів і подалали мінімально допустимі бар'єри, мають право оскаржити рішення ВККСУ до адміністративного суду.

Звертаю увагу, на припис пункту 7 частини 2 статті 2 КАС України.

Ціє нормою встановлено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації.

Така перевірка є обов'язком суду, коли позивач вказує на порушення.

Висновки

1) автори судової реформи не заклали в тіло Конституції України таку підставу звільнення з посади судді як непроходження кваліфікаційного оцінювання, щоб колись не   звільняти суддів, які зараз призначенні з порушенням порядку проведення кваліфікаційного оцінювання (це ж буде стосуватися і суддів, які призначенні з дотриманням процедури);

2) автори судової реформи обмежили право оскарження рішень про звільнення судді за результатами кваліфікаційного оцінювання, щоб приховати дискримінацію, яка планувалась і вже має місце.

Редакція може не поділяти висловлену автором думку і залишає за собою право на публікацію матеріалів, що виражають іншу позицію.

Подготовлено специально для Платформы ЛІГА:ЗАКОН
Связаться с редактором

Войдите, чтобы оставить комментарий