Найдено: 4
Раскрыть карту
Найти ближайшего
Клименко
Аудитор
1-10 сотрудников
Киев
1-10 сотрудников
Киев

двадцатилетний опыт в сфере финансов, бухгалтерского учета, аудит финансовой отчетности, проверки налогового, бухгалтерского учета субъектов хозяйствования, консультации, МСФО, Н(с)БУ, оптимизация налогообложения.

• Хозяйственные споры • Трудовые споры • Налоговое планирование для юрлиц • Сопровождение приватизационных конкурсов • Публичные средства
Гурина Виктория Михайловна
Аудитор
1-10 сотрудников
Киев
1-10 сотрудников
Киев

• Хозяйственные споры • Трудовые споры • Споры с госорганами • Налоговое планирование для юрлиц • Публичные средства
Козлова Анастасія Юріївна
Аудитор
1-10 сотрудников
Киев
1-10 сотрудников
Киев

  Досвід з ведення бухгалтерського, податкового і управлінського обліку в багатьох галузях бізнесу, а саме: послуги; виробництво; будівництво; оптова торгівля; зовнішньоекономічна діяльність - експорт та імпорт товарів і послуг; транспортні послуги та логістика.сільське господарство, громадське харчування, видавнича діяльність, реклама, поліграфічна діяльність, охоронна діяльність, інтернет-технології. Фізичною особою - підприємцем Козловою Анастасією Юріївною (свідоцтво державної реєстрації, видане Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією, про що зроблений запис 20 листопада 2001 року в журналі реєстраційних справ № 2 070 017 0000 000664) розпочато аудиторську діяльність в червні 2004 року. Сертифікат аудитора серія А №5575, виданий згідно рішення №130 від 25 грудня 2003 року, згідно рішення №286/2 від 19 грудня  2013 року подовжений до 25 грудня 2018 року.Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм і аудиторів № 3413, видане Аудиторською Палатою України згідно рішення №136 від 24 червня 2004 року, термін дії свідоцтва подовжений згідно рішення №293/3 від 24 квітня 2014 року до 24 квітня 2019 року.

• Споры о праве собственности
Jaroslav Novak
Аудитор
41-50 сотрудников
Киев
41-50 сотрудников
Киев
• Публичные средства