Найдено: 30
Найдено: 30
Найти ближайшего
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

Партнер, Руководитель юридического департамента АН "БизнесМост"
Руководитель практик разрешения споров, недвижимости, банковского и финансового права.
• Корпоративные споры • Разводы и раздел имущества • Налоговое планирование для юрлиц • Сопровождение строительных проектов • Договорные споры с участием физлиц • Публичные средства
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Директор и старший партнер в юридической компании «Наказ».

Юрист практики семейного, корпоративного, налогового и хозяйственного права.Член «Асоціації правників України».

Руководитель благотворительного фонда “Міжнародна правова допомога”. Общественный деятель.
• Корпоративные споры • Авторские права • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Сопровождение строительных проектов
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Защита прав в суде, досудебное урегулирование споров, сопровождение проверок контролирующих органов, корпоративное право, трудовые споры, оптимизация налогообложения, legal due-diligance, сопровождение международных сделок, сопровождение чартеров в морской отрасли, кредитные споры, споры со страховыми компаниями
• Споры о праве собственности • Споры с госорганами • Налоговое планирование для юрлиц • Сопровождение привлечения финансирования • Международное частное право • Сопровождение деятельности автоперевозчиков
Bendug Igor
Юрист
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

• Разводы и раздел имущества • Налоговое планирование для юрлиц • Сопровождение привлечения финансирования • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Исполнение решений судов
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
                                                           Досвід роботи:
 - Слідче управління фінансових розслідувань ДФС у м. Києві - слідчий з особливо важливих справ;
 - ТОВ "Група компаній "Гавриш і партнери" - старший юрист, практики кримінального права та процесу, правового захисту бізнесу, податкового права. 
 - Юридична компанія "Miro's LF" - Засновник, керуючий партнер. White-collar crime, формування механізмів захисту бізнесу, оцінка інформаційної безпеки.   

                                                         Перелік послуг:
- White-collar crime - Консультування клієнтів і компаній з питань «білих комірців», включаючи консультування з розслідуванням, проведеним внутрішніми регуляторами і розслідуваннями шахрайства. 
- Формування механізмів захисту бізнесу - розробка і впровадження механізмів захисту бізнесу від неправомірних дій державних органів та конкурентів. 
- Оцінка інформаційної безпеки - оцінка ризиків інформаційної безпеки компанії-клієнта і забезпечення умов захищеності інформації від несанкціонованого доступу і розголошення 
- Правова грамотність персоналу - навчання персоналу компанії алгоритмам правової безпеки, надання чітких інструкцій щодо поводження співробітникам компанії в разі організації контролюючими органами «стресових ситуацій»
- Юридичний супровід бізнесу - комплекс заходів щодо всебічної захисту інтересів клієнта 
- Правовий Due Diligence - проведення юридичної експертизи діяльності компанії, з метою максимального виявлення правових ризиків
• Защита обвиняемых • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Споры с госорганами • Налоговое планирование для юрлиц
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

Аспирант КНЕУ им. В. Гетьмана по специальности 12.00.04 -Хозяйственное право; хозяйственно-процесуальное право.

• M&A • Договорные споры с участием физлиц • Хозяйственные споры • Налоговое планирование для юрлиц • Сопровождение строительных проектов
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

Представництво інтересів в судах та державних органах;

- Ведення претензійно-позовної роботи (підготовка та складання процесуальних документів: позовів, зустрічних позовів, апеляційних, касаційних скарг, скарг на неправомірні дії суб"єктів владних повноважень, клопотань різних видів, тощо).Стягнення проблемної заборгованості. Заявлення цивільних позовних вимог у кримінальних справах;

-  Підготовка відповідей на запити контролюючих та правоохоронних органів, розгляд звернень клієнтів Банку. Надання юридичних висновків щодо накладення арешту на грошові кошти клієнтів банку та примусове списання коштів. Надання відповідей щодо розкриття інформації з обмееним доступом, проведення виїмки документів;

-   Робота, що пов"язана з дебіторською заборгованістю;

- Оскарження актів перевірки ОДПС та податкових повідомлень-рішень до вищих органів податкової служби (адміністративне оскарження) та в судовому порядку;

-  Представництво інтересів у банку в судах, пов"язаних з невиконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва, інвестиційних договорів;

• Договорные споры с участием физлиц • Хозяйственные споры • Налоговое планирование для юрлиц • Сопровождение предоставления финансирования • Сопровождение привлечения финансирования
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

2002-2005 юрисконсульт -секретарь тендерного комитета Государственной службы занятости;

2005-2008 юрист ТОВ Алфинг;

2008-2011 помощник депутата Киевского городского совета;

2008- начальник юридического отдела общественной организации "Кияни передусім!".

Сферы практик

- корпоративное право

- административное право
- гражданское право
- тендерные процедуры и гос. закупки
- хозяйственное право
-трудовое право

 

• Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Споры с госорганами • Сопровождение тендерных процедур
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Предоставляем юридические услуги качественно и доступно.

ГОС. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗ. ЛИЦ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   
- регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в кратчайшие сроки (ООО, ОДО, ЧП, итд); 
   - регистрация общественных, религиозных, благотворительных организаций с любым статусом (местный, региональный, всеукраинский, международный);  
 - регистрация компаний по управлению активов и инвестиционных фондов;   
 - регистрация представительств иностранных компаний;   
 - получаем извлечения (витяги), выписки, справки из ЕГРПОУ (ЄДРПОУ) без очередей;   
- проводим подтверждение по форме №6; 

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗ. ЛИЦ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
- проводим ликвидацию юридических лиц и физ. лиц-предпринимателей по Киеву и по Украине;   
 - проводим ликвидацию за 1 день (путём смены учредителя и директора);   - проводим ликвидацию путём банкротства. 

РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ   
 - регистрация знаков на товары и услуги;  
- регистрация промышленных образцов;   
 - регистрация договоров на использование торговых марок;   
 - переоформления права на торговые марки и промышленные образцы; 

ЮР. УСЛУГИ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ    
 - регистрация акционерных обществ;   
 - эмиссия, отмена эмиссии акций;   
 - перевод акций в бездокументарную форму;   
 - реорганизация акционерных обществ в другие хоз. общества (ООО, ОДО итд);   
 - ликвидация акционерных обществ.  

УСКОРЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ, ЗАКЛЮЧЕНИЙ, СПРАВОК И РАЗРЕШЕНИЙ    
- гарантированное получение справок из отдела банкротства за 2-3 рабочих дня;   
 - получение документов по земельным вопросам – ускоренное получение гос. актов на землю, а также справок и извлечений из земельного кадастра;  
- помощь в получении любых лицензий для предпринимательской деятельности (строительные, на алкоголь и табак итд);    
 - помощь в получении любых разрешений для предпринимательской деятельности (разрешения из гос. надзора по охране труда);   
 - получение положительных заключений/выводов СЭС;  

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ОТНОШЕНИЯХ С НАЛОГОВОЙ   
 - помощь при получении свидетельства плательщика единого налога;  
- помощь при получении свидетельства плательщика НДС/ возобновление свидетельства плательщика НДС;   
 - сопровождение налоговых проверок;   
 - обжалование налоговых уведомлений–решений; 

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 - предоставление заключений/консультаций по юридическим вопросам; 
 -  составление и анализ договоров, проведение переговоров с контрагентами; 
 - составление внутренних документов фирмы; 
 -  составление претензий и ответов на претензии; 
 - составление ответов на запросы из гос. органов; 
 - составление и регистрация коллективных договоров, проведение переговоров между собственником и трудовым коллективом; 
- юридическое сопровождение при покупке объектов недвижимости, транспортных средств (автомобилей), готового бизнеса. 

Также предоставляем и другие юридические услуги, для чего имеются специалисты с опытом работы
• Корпоративные споры • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Налоговое планирование для юрлиц
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
• Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • ДТП • Избирательное право • Сопровождение деятельности автоперевозчиков
Награды