Найдено: 8
Найдено: 8
Найти ближайшего
Аксенова и партнеры GGI
Аудиторская фирма
Отзывы клиентов

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Аудиторская фирма «Аксенова и партнеры» является членом Geneva Group International – крупнейшего многопрофильного глобального альянса, который объединяет ведущие аудиторские, юридические, бухгалтерские и консалтинговых компании. GGI входит в десятку мировых лидеров, о чем свидетельствует шестое место в глобальном рейтинге консалтинговых объединений. Аксенова и партнеры GGI предоставляет услуги аудита, бухгалтерского учета, налогового консультирования, реструктуризации предприятий, кадрового администрирования и профессионального обучения. Начиная с 2003 года компания сотрудничает с большим количеством национальных и международных компаний, которые задействованы в таких секторах экономики как: сельское хозяйство, строительство и недвижимость, издательство, легкая промышленность, пищевая промышленность, инвестиции и финансы, фармацевтика и медицина, транспорт и логистика, телекоммуникации и информационные технологии, машиностроение, FMCG. СМИ и сфера развлечений и пр. «Аксенова и партнеры» первая в Украине аудиторская компания, которая инициативно внедрила систему менеджмента качества ISO 9001:2008.
• M&A • Корпоративные споры • Авторские права • Регулирование деятельности агропредприятий • Сопровождение управления земельными банками • Договорные споры с участием физлиц • Хозяйственные споры • Споры с госорганами • Налоговое планирование для юрлиц • Защита персональных данных • Интеллектуальная собственность на ПО • Публичные средства • Сопровождение деятельности автоперевозчиков
ТОВ "СПМ-КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Аудиторская фирма
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
ТОВ «СПМ-КОНСАЛТИНГ ГРУП» пропонує Вашій увазі наступні послуги: · Послуги для юридичних осіб:Юридичний напрямок: - Супроводження перевірок контролюючих органів, розробка апеляційних документів (заперечень), оскарження результатів, представництво інтересів в судових та інших органах виконавчої чи законодавчої влади; - Ведення успішної та ефективної претензійно-позовної роботи; - Консультації стосовно придбання, реалізації, списання, передачі та відчудження товарно-матеріальних цінностей; - Перевірка, супроводження та консалтинг, що пов’язані з орендою майна (в т.ч. державного); - Консалтинг з приводу експертної, ринкової та нормативної оцінки нерухомості, земельних ресурсів та інших товарно-матеріальних цінностей; - Перевірка, організація та проведення процедур закупівель товарів робіт та послуг за бюджетні кошти. Вирішення питань, що їх супроводжують; - Юридичний консалтинг з питань інформування, розробки, організації та послідуючої реалізації відповідно до поставлених цілей; - Створення, внесення змін та ліквідація підприємств (ТОВ, ФОП та ін.); - процедура due diligence (юридичний, фінансовий, податковий та технічний аспекти). Фінансово-економічний напрямок: - Надання усних та письмових консультацій у сфері бюджетної дисципліни та організації бюджетного процесу; - Консалтинг у сфері правильності нарахувань та виплат фізичним та юридичним особам, які перебувають у процесуальних відносинах з підприємством (заробітна плата, стипендія, авансові платежі, поетапний розрахунок і т.ін.); - Перевірка документації, проведення технічного та іншого експертного нагляду за ремонтними роботами будь-якої складності; - Фінансовий та юридичний аутсорсинг фінансово-господарських процесів; - Оптимізація бізнес процесів та систематизація стратегічного розвитку; - Перевірка, аудит (податковий, фінансовий) та консалтинг в інших питаннях фінансово-господарської діяльності; - Бізнес-планування всіх стадій економічних процесів; - Розробка та реалізація маркетингових стратегій. · Послуги для фізичних осіб: - Консультування з питань цивільно-правового характеру (поділ майна, землі, розлучення, незаконне звільнення і т.д.) - представництво інтересів в суді; - Стягнення будь-яких видів заборгованості; - Подання позовів на незаконні дії третіх осіб; - Розробка договорів, позовних заяв, бланків, трудових угод та ін.; - Оскарження постанов суду та органів державної влади (ДАЇ, ДФІ та ін.) - Консультування щодо проблем, які виникли з органами державної влади, банківськими, фінансовими та страховими компаніями.
www.cpmconsulting.com.ua
• Сопровождение управления земельными банками • Сопровождение деятельности бюджетных учреждений • Договорные споры с участием физлиц • Споры с госорганами • Налоговое планирование для юрлиц
Принсипл
Аудиторская фирма
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Компания "Principle" - это команда высококлассных специалистов, которые могут помочь вам решить любую проблему, связанную с финансовой деятельностью компании. У Вас есть необходимость обратиться к специалистам, у нас есть многолетний опыт в сфере оказания финансовых услуг для мелкого и среднего бизнеса. Мы ищем лучшие решения для Вас. 

Мы предоставляем широкий спектр финансовых услуг, в том числе услуги независимой оценки деятельности предприятия (аудит). Полная проверка финансовой и бухгалтерской отчётности, организации ведения бухгалтерского учёта, проверка правильности оформления финансово-экономических документов, оценка активов и пассивов данного экономического субъекта.Все это позволяет составить полное представление о финансово-экономических показателях компании, а также получить информацию о факторах, вызывающих изменения в деятельности компании.Независимое аудиторское заключение - документ повышающий доверие к предприятию. Больше о наших услугах вы можете узнать на нашем корпоративном сайте. 
http://principle.com.ua
• Корпоративные споры • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Международная торговля • Публичные средства
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

Аудиторська компанія «Престиж-Аудит» була заснована у квітні 2010 року. За період діяльності аудиторської компанії «Престиж-Аудит» нами було реалізована велика кількість проектів, в рамках яких був наданий широкий спектр аудиторських послуг.

Серед наших клієнтів є представники різних секторів економіки та форм власності. Основою у співробітництві з нашою аудиторською компанією «Престиж-Аудит» є довіра, взаємоповага та компетентність. Саме тому кількість компаній, що звертаються до нас, постійно збільшується.  

Надаючи послуги, аудиторська компанія «Престиж-аудит», керується міжнародними стандартами аудиту та діючими нормативно-правовими актами України. Також, компанія внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

Керує  аудиторською компанією «Престиж-Аудит» Колосова Любов Анатоліївна, яка є досвідченим та компетентним керівником та аудитором. Колосова Любов Анатоліївна є сертифікованим аудитором з 2008 року. 

• Корпоративные споры • Регулирование деятельности агропредприятий • Хозяйственные споры • Споры о праве собственности • Налоговое планирование для юрлиц
Аудит-777
Аудиторская фирма
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

Компания предоставляет аудиторские и бухгалтерские услуги. Обязательный аудит финансовых компаний и участников рынка ценных бумах. Подтверждение финансовой отчетности и трансформация за международными стандартами. ПП "Аудит-777" компания которая прошла качество и контроль аудиторской деятельности на территории Украины и в состав  которой входят аудиторы со стажем работы в сфере аудита более 15 лет на рынке Украины.

• Корпоративные споры • Налоговое планирование для юрлиц • Публичные средства • Сопровождение деятельности участников фондового рынка
Аудиторская фирма Максимум
Аудиторская фирма
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

Аудиторская фирма Максимум. Предлагает аудиторские услуги в Киеве и Украине, такие как: аудит кредитных учреждений, ломбардов, финансовых компаний и учреждений, кредитных союзов, акционерных обществ, ао, страховых компаний, инициативный аудит, обязательный аудит, налоговый аудит, консультации по ведению бухгалтерского учета и финансам, ведения бухгалтерского учета, подбор финансового персонала, восстановление учета, обжалование решений ГНИ, абонентское обслуживание, а также услуги в сфере права, финансов и инвестиций

• M&A • Налоговое планирование для юрлиц • Публичные средства
ВЗАЄМОДІЯ
Аудиторская фирма
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
• Налоговое планирование для юрлиц • Сопровождение деятельности участников фондового рынка
Кей Солюшнз
Аудиторская фирма
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

Кей Солюшнз – это ключевые решение. Многие главные бухгалтера на вопросы руководителей касающиеся хозяйственной деятельности предприятия отвечают: «нет, мы так не сможем» или «так нельзя». Наши специалисты Вам никогда не откажут, всегда предоставят лучшие решения и обоснованный ответ.

• Публичные средства
Награды