Найдено: 3
Раскрыть карту
Найти ближайшего
"Oleg Gajduchok and Company" LLC
Международная юридическая фирма
Основано в 2012 г.
11-20 сотрудников
Киев
Основано в 2012 г.
11-20 сотрудников
Киев
Начиная с 2012 года наша Компания предоставляет широкий спектр юридических услуг гражданам Украины, нерезидентам, предприятиям и предпринимателям, которые нуждаются в профессиональной юридической поддержке, защите своих прав и интересов.
Ведущие юристы и адвокаты нашей Компании - это высококлассные специалисты в сфере корпоративного, уголовного, гражданского, страхового, семейного, наследственного права.
Наша Компания является клиент-ориентированной компанией, деятельность которой направлена на максимальное удовлетворение существующих и потенциальных потребностей наших Клиентов.
Наша миссия: С момента создания и до сегодняшнего дня наша Компания занимается предоставлением юридических услуг высокого качества, за доступную, конкурентоспособную стоимость, при этом наши Клиенты получают высокий уровень сервиса и постоянную юридическую поддержку.
Стандарты: Наша Компания при предоставлении услуг Клиентам строго придерживается наивысших стандартов этики, которые применяются к аналогичным услугам в странах Европейского союза, руководствуясь при этом соответствующими Директивами ЕС.
Наши принципы: независимость, ответственность, справедливость, честность, законность, оперативность, своевременность.
Наш лозунг: Знаем - действуем!
• Корпоративные споры • Защита персональных данных • Договорные споры с участием физлиц • Энергетика • Сопровождение деятельности автоперевозчиков
ООО "УКРГЕОИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ"
Юридическая компания
Основано в 2010 г.
1-10 сотрудников
Киев
Основано в 2010 г.
1-10 сотрудников
Киев

ТОВ "УКРГЕОІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ" надає широкий спектр послуг у галузі користування надрами та гірничої справи. Команда професіоналів забезпечить Вам пошук і геологічне вивчення корисних копалин, розробку та затвердження документів, необхідних для введення родовища в експлуатацію, інформаційну та нормативно-правову підтримку роботи підприємства, геолого-макшейдерський супровід видобувних робіт. При цьому використовуються, як стандартні загальноприйняті методи, так і власні технології, які дозволяють істотно підвищити якість надання послуг нашим колективом.                   
            Діяльність компанії охоплює наступні напрямки:
   Підбір зведеного розвіданого родовища корисних копалин або вивчення ділянок замовника на наявність корисних копалин із складанням техніко-економічного обгрунтування вибору родовища.
  Оформлення необхідних, згідно чинного законодавства, документів (у т. ч. проектно-техічних та дозвільних) для початку роботи з користування надрами.
  Проведення експертзи стану працюючого підприємства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері користування надрами, охорони навколишнього природного середовища, охорони та безпеки праці і т.п., виявлення порушень, надання рекомендацій для їх усунення.
   Комплексне обслуговування відносно усунення порушень та контроль стану дотримання надрокористувачем чинного законодавства з питань користування надрами, охорони навколишнього середовища, охрани та безпеки праці і т.п. (може надаватися у формі абонентського обслуговування).
  Складання пояснювальних записок, програм робіт.
  Складання звіту по геологічному вивченню родовища, із захистом запасів в Державній комісії по запасах корисних копалин України.
  Складання програми робіт, внесення змін та перереєстраціїя цих змін в Держгеонадра України.
  Геологічна експертиза.
  Погодження Миністерства екелогії та природних ресурсів України на користування надрами.
  Погодження Держгірпромнагляду на користування надрами.
  Отримання спеціального дозволу на користування надрами.
  Дозвіл на спецводокористування.
  Представництво інтересів підприємства при прийнятті рішення про надання спеціального дозволу на комісії Держгеонадр.
  Обрахунок вартості спеціального дозволу в Українському державному геологорозвідувальному інституті (УкрДГРІ).
  Укладання угоди про умови надрокористування з Держгеонадра України, та договору про моніторинг з акредитованим державним підприємством. 
  Представництво інтересів підприємства для оптимізації сплати вартості спеціального дозволу та геологічної інформації (в залежності від затверджених запасів корисної копалини).
 Отримання ресурсної довідки про залишкові запаси корисних копалин.
  Захист інтересів надрокористувача під час перевірок (екологічна інспекція, геологічний контроль.
  Геологічний супровід, підготовка звітності: форми 3-ГР. 5-ГР. і т. п.
  Переоформлення, перереєстрація, дублікат спеціального дозволу на користування надрами.
  Контроль та виконання особливих умов, які пропише Держгеонадра України

• Экологическое право • Добыча полезных ископаемых • Энергетика
Водик Андрей Геннадьевич
Адвокат
1-10 сотрудников
Киев
1-10 сотрудников
Киев

Counsult Group «ECINAR» (ECG) -  это профессиональная юридическая и консультационная помощь фирмам и частным лицам, ведущим бизнес в Украине, России (странах СНГ) и Китае.

• Сопровождение предоставления финансирования • Договорные споры с участием физлиц • Экологическое право • Энергетика • Международный коммерческий арбитраж • Медиация