Найдено: 7
Раскрыть карту
Найти ближайшего
Ткач Віталій Васильович
Адвокат
Активный
Шепетовка
Активный
Шепетовка

юридическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятий; защита интересов по земельным, трудовым, административным спорам; оказание правовой помощи по уголовным делам. Профессиональная защита клиентов от обвинения в совершении преступлений различного характера

• Корпоративные споры • Сопровождение создания бизнеса • Сопровождение закрытия бизнеса • Споры собственников с топ-менеджментом • Сопровождение выхода участника из ООО • Регулирование деятельности агропредприятий
Тріска Володимир Дмитрович
Адвокат
1-10 сотрудников
Шепетовка
1-10 сотрудников
Шепетовка

адвокатуре 32 года. Уголовные и гражданские дела не територии СНГ.

• Защита обвиняемых • ДТП • Споры о праве собственности • Договорные споры с участием физлиц • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке
Борисова Лилия Викторовна
Адвокат
1-10 сотрудников
Шепетовка
1-10 сотрудников
Шепетовка

10 лет

• Защита обвиняемых • Споры с госорганами • Хозяйственные споры • Споры о праве собственности • Налоговое планирование для юрлиц
Костюк Владимир Владимирович
Адвокат
1-10 сотрудников
Шепетовка
1-10 сотрудников
Шепетовка
• Защита обвиняемых • ДТП • Хозяйственные споры • Споры о праве собственности • Договорные споры с участием физлиц
Янцеловський Микола Францович
Адвокат
1-10 сотрудников
Шепетовка
1-10 сотрудников
Шепетовка

18 лет

• Защита обвиняемых • Права человека • Исполнение решений судов
Ткач Віталій Васильович
Юрист
1-10 сотрудников
Шепетовка
1-10 сотрудников
Шепетовка

Претензійно-позовна робота;

Договірна робота;

Нагляд за додержанням та правильним застосуванням законодавства України в сфері діяльності Товариства -претензійно-позовна робота;

Проведення юридичної експертизи документів (заяв, пропозицій, запитів та інше), що надходять до Товариства від юридичних осіб та державних вповноважених органів;

Взаємодія з виконавчою службою

Передача судових рішень у виконавчу службу

Робота із нотаріусами

Послуги в області тендерів та держзакупівель Підготовка та проведення тендерних процедур:

- розробка технічної документації;

- підготовка та участь у розміщенні звітної інформації з питань державних закупівель на офіційних сайтах;

- участь у складанні звітних документів;

- забезпечення нормативно-правовими документами, які діють у галузі держзакупівель.

- супроводження торгів;

- організація роботи тендерного комітету (підготовка усіх документів);

- публікація обов"язкової інформації конкурсних торгів

Надання висновків і довідок стосовно правових питань які виникають в процесі діяльності Товариства;

Захист інтересів Товариства з питань його діяльності та його структурних підрозділів (на підставі виданої довіреності) у суді, органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування, перед органами нотаріату, у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності та підпорядкування

 Здійснення методичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Товариства

Корпоративний секретар

Основні функції корпоративного секретаря:

Організаційна функція - організація дотримання органами управління та посадовими особами товариства процедурних вимог, встановлених чинним законодавством та внутрішніми документами товариства

 

Координаційна функція - координація діяльності органів управління товариства, узгодження їх роботи, створення єдиного правового простору між товариством та його дочірніми підприємствами

Функція нормотворення і планування - забезпечення розробки та подання на затвердження програм розвитку корпоративного управління.

Керівна функція - здійснення безпосереднього оперативного керівництва апаратом корпоративного секретаря.

Функція контролю - перевірка дотримання органами управління, акціонерами та працівниками товариства процедур корпоративного управління та рішень органів управління товариства

Інформаційна функція - забезпечення оперативного обміну інформацією між органами управління товариства; надання відкритої інформації про діяльність товариства органам державної влади та управління, акціонерам, інвесторам та іншим особам; участь у забезпеченні збереження у товаристві інформації з обмеженим доступом

Консультаційна функція - забезпечення належним консультуванням з питань корпоративного права та управління посадових осіб органів товариства, його акціонерів та працівників 

• Трудовые споры • Хозяйственные споры • Энергетика
Євтушенко Андрій Сергійович
Юрист
1-10 сотрудников
Шепетовка
1-10 сотрудников
Шепетовка

• Сопровождение управления земельными банками • Хозяйственные споры • Договорные споры с участием физлиц