Найдено: 33
Найдено: 33
Найти ближайшего
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
       Квалифицированные юристы с большим опытом работы, в том числе в гоструктурах, предлагают качественные юридические услуги и гарантируют положительный результат.                     Наш девиз - бороться до победы.
• Хозяйственные споры • Споры о праве собственности • Исполнение решений судов • Экологическое право
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

- договірна робота: переговори, протоколи (врегулювання розбіжностей), підготовка проектів додаткових угод, актів закриття договорів; Розробка положення про договірну роботу на підприємстві та порядку видачі доручень. Розробка положеннь про структурні підрозділи та посадових інтрукцій заступників директора та керівників відокремлених структурних підрозділів Робота з державними реєстраторами, органами статистики, тощо: - державна реєстрація створення та припинення відокремлених структурних підрозділів підприємства; - отримання ліцензій на основні види діяльності підприємства Робота з НБУ: отримання індивідуальних ліцензій НБУ на здійснення інвестицій за кордон; Адміністративне судочинство: - підготовка, подання адміністративних позовів про визнання нечинними повідомлень-рішень податкових органів (ПДВ, прибуток), письмових пояснень, заперечень, апеляційне та касаційне оскарження; Господарський процес: - підготовка, подання позовних заяв, письмових пояснень, заперечень, апеляційне та касаційне оскарження; Робота з органами ДВС (подання заяв про примусове виконання рішень, скарг на дії державних виконавців, оскарження (подання скарг) дій/бездіяльності в т.ч. в судовому порядку);

• Хозяйственные споры • Договорные споры с участием физлиц • Налоговое планирование для юрлиц • Исполнение решений судов
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Васильков
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Васильков
• Сопровождение строительных проектов • Споры о праве собственности • Договорные споры с участием физлиц • Исполнение решений судов
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

1). судовий процес на високому рівні (займалася більше 500 судовими справами, на всіх судових інстанціях)   

2). вагомий досвід в сфері виконавчого провадження, стягнення коштів, особисті зв`язки в судах, ВДВС, прокуратурі  

3). уміння працювати в екстремальних та кризових ситуаціях (скорочення штату, збільшення навантаження, арешт рахунків підприємства, зупинення ліцензій, мораторій на банківські рахунки, банкрутство)   

4). організаторські здібності – досвід керування відділом (до 3-х юристів), управлінням (до 8-ми юристів), дистанційне керування роботою 22 юристів в регіонах

• ДТП • Споры о праве собственности • Договорные споры с участием физлиц • Исполнение решений судов • Сопровождение страховой деятельности
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

Имею опыт представления как физических так и юридических лиц в судах, исполнительной службе, ОВД, нотариате. 

Составляю процессуальные документы в т.ч. исковые заявления, заявления, ходатайства и др.

Предоставляю письменные и устные консультации физическим лицам.

• Разводы и раздел имущества • Трудовые споры • Споры о праве собственности • Договорные споры с участием физлиц • Исполнение решений судов
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
• Защита обвиняемых • Хозяйственные споры • Споры о праве собственности • Договорные споры с участием физлиц • Исполнение решений судов
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

ведение претензионно - исковой деятельности; проведение действий по непосредственному досудебному урегулированию споров (подготовка претензий, писем и т.д.); подготовка и подача исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб; представительство интересов клиентов в хозяйственных судах (взыскание дебиторской задолженности, ведение процедуры банкротства, неимущественные споры и др.); представительство интересов клиентов в судах по гражданским и административным делам; представительство интересов клиентов в государственной исполнительной службе касательно исполнения судебных решений; составление правовых документов (все виды договоров в т.ч. - по ВЭД, протоколы, акты, доверенности, учредительные документы и др.).

• Хозяйственные споры • Споры о праве собственности • Договорные споры с участием физлиц • Исполнение решений судов
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

- Досудебное урегулирование споров.

- Претензионно - исковая деятельность.

- Подготовка и подача исковых заявлений и других процессуальных документов. 

- Представление интересов в суде и участие в судебных заседаниях. 

- Обжалование судебных решений. 

- Участие в процессе исполнения судебного решения. 

- Консультирование по вопросам исполнительного производства. 

• Хозяйственные споры • Договорные споры с участием физлиц • Исполнение решений судов • Сопровождение деятельности автоперевозчиков
Pavlo Malynevkyj
Юрист
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
• Сопровождение строительных проектов • Споры о праве собственности • Договорные споры с участием физлиц • Исполнение решений судов
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
• Исполнение решений судов
Награды