Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Пенсионная реформа: комментарии юристов ЮФ "Мисечко и Партнеры" и адвокатского объединения "Правовая группа "Доминион".

Краткий обзор и анализ законопроекта
27.12.2010, 17:00
6005
8

На прошлой неделе наконец-то появилась возможность ознакомиться с текстом проекта пенсионной реформы - на сайте Верховной рады Украины представлен проект Закона о мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы; регистрационный номер проекта - 7455 (см. "Проект пенсионной реформы - пенсионный возраст для женщин и необходимый страховой стаж повышают").

Поделились своим мнением с ЛІГА:ЗАКОН относительно проекта пенсионной реформы юристы ЮФ "Мисечко и Партнеры" и адвокатского объединения "Правовая группа "Доминион".

Володимир Місечко, керуючий партнер ЮФ "Місечко та Партнери"

Володимир Місечко: "В проекті є норми, які значно обмежують права працюючих пенсіонерів"

Проект Закону України №7455 "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" складається з двох розділів: Загальні положення, який в свою чергу складається з двох статей, та Перехідні положення, яким пропонується внести зміни до низки Законів України, що регулюють питання призначення та виплати пенсій для окремих категорій громадян.

Статтею 1 Розділу Загальні положення передбачається здійснювати перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду починаючи з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України. При цьому учасниками такої накопичувальної системи будуть особи, що підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду виповнилося не більш як 35 років та які сплачували внески до цього фонду.

Крім цього, ст. 2 розділу Загальні положення пропонується обмежити максимальний розмір пенсій або щомісячного грошового утримання, що будуть призначені після набрання чинності цим Законом, а саме не більше 12 прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність (на сьогоднішній день ця сума складає 8 808,00 гривень). Щодо пенсій, що вже призначені та виплачуються і розмір яких перевищує вищезазначене обмеження, то такі пенсії не підлягатимуть індексації, перерахуванню, доти поки їх розмір не зрівняється з максимально допустимим розміром пенсії.

Законопроект не містить норми, яка б забороняла отримувати пенсію працюючим пенсіонерам

Перехідними положеннями планується внести зміни до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України" та інших Законів.

В більшості ці зміни стосуються підвищення пенсійного віку.

Також, хотілось би відзначити про відсутність норми, яка забороняє отримувати пенсію працюючим пенсіонерам.

Але є норми, які все ж таки значно обмежують їх права, а саме норма про проведення підвищення надбавки за понаднормовий стаж та доплати до прожиткового мінімуму при збільшенні прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам тільки після їх звільнення з роботи; норма щодо проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку, тощо.

Щодо розміру середньої заробітної плати, яка враховується для призначення пенсії, то в разі прийняття проекту Закону України в представленій на обговорення редакції, такий розмір середньої заробітної плати буде визначатись за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводиться із середньої заробітної плати, з якої призначено пенсію.

Михаил Гончарук, партнер, адвокат Адвокатского объединения "Правовая группа "Доминион"

Михаил Гончарук: "Пенсионная реформа будет иметь влияние на развитие финансового рынка Украины"

На наш взгляд, документ существенно усложнит жизнь людей предпенсионного возраста и возможности получения ими даже минимального размера пенсии. В первую очередь реформа коснется пенсионного возраста женщин, который повышается с 55 до 60 лет. При этом, повышение пенсионного возраста для женщин будет проходить поэтапно: каждые шесть месяцев, начиная с 1 февраля 2011 года, пенсионный возраст для женщин будет повышаться на полгода, а для мужчин, работающих на государственной службе, - до 62 лет с 2013 г. Таким образом, выйти на пенсию в 55 лет будут иметь право только те женщины, которые родились до 31 января 1956 года. Родившимся с 1 февраля 1956 по 31 июля 1956 года в соответствии с законопроектом предлагается выходить на пенсию по достижению уже 55 лет и шести месяцев, а родившимся с 1 августа 1956 по 1 февраля 1957 года - по достижению 56 лет и так далее. И наконец, родившееся с 1 августа 1960 года и позже будут иметь право на пенсию лишь по достижению 60 лет.

Нужно отметить, что для женщин, родившихся в период с 1 февраля 1956 по 31 июля 1960 года, законопроектом установлена надбавка к пенсии в размере 2,5 % за каждые 6 месяцев более позднего выхода на пенсию.

Законопроектом также предусмотрены нормы, касающиеся минимального страхового стажа. Согласно Законопроекта право на пенсию возникает при наличии 15-ти лет стажа (сегодня - 5 лет). Таким образом, для получения пенсии по возрасту минимально необходимый страховой стаж повышается втрое. А чтобы иметь минимальный размер пенсии по возрасту, страховой стаж должен составлять 30 лет для женщин (сейчас - 20 лет) и 35 лет для мужчин (сейчас - 25 лет). Также, с 58 до 63 лет повысится возраст женщин для получения государственной социальной помощи.

В том случае, если пенсия государственного служащего не превышает размера пенсии, которая назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то пенсия выплачивается за счет средств Пенсионного фонда Украины, а часть пенсии, которая превышает этот размер, выплачивается за счет средств Государственного бюджета Украины.

В законопроекте также предлагается увеличить срок пребывания на государственной и дипломатической службе: мужчинам на два года, а женщинам - на пять. Согласно статье 23 Законопроекта предельный возраст пребывания на государственной службе будет составлять 62 года для мужчин и 60 лет для женщин (ранее - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Аналогичное увеличение предельного возраста и для представителей дипломатической сферы предусматривает статья 42 законопроекта: по достижении 62 лет работник дипломатической службы может быть оставлен на дипломатической службе только на должности советника или консультанта по решению руководителя соответствующего органа (ранее такое решение мог принять только Президент Украины).

Таким образом, выйти на пенсию госслужащий, народный депутат, судья и научный (научно-педагогический) работник смогут только по достижении 62 лет для мужчин и 60 лет для женщин (для мужчин, родившихся до 31 декабря 1952 года, - с 60 лет, для женщин, родившихся до 1 августа 1960 года, - с учетом вышеизложенного переходного периода).

Согласно статье 37, пенсионное обеспечение и денежная помощь государственным служащим при наличии стажа государственной службы не менее 10 лет назначается в размере 80 процентов от сумм их заработной платы, а пенсии им будут выплачивать из государственного бюджета.

Для такой категории граждан, как народные депутаты, выход на пенсию будет менее болезненным

Для такой категории граждан, как народные депутаты, выход на пенсию будет менее болезненным: законопроект сохраняет ныне действующие льготы в виде выходного пособия в размере 12 должностных окладов для народных депутатов, выходящих на пенсию, а также пенсии в размере 80 % месячной заработной платы для народных депутатов и министров; выплаты чиновникам первого и второго ранга, ушедшим в отставку до достижения пенсионного возраста.

Минимальный трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию прокуроров и следователей, планируют повысить с 20 до 25 лет, из них стаж работы в органах прокуратуры и следствия - с 10 до 15 лет.

Пенсионная реформа коснется также и военнослужащих. Законопроектом предусмотрено увеличение выслуги лет для получения пенсий военнослужащим, которые увольняются с военной службы на основании нормативно-правовых актов, принятых в связи с реформированием Вооруженных сил Украины: пенсия будет исчисляться по достижении 45-летнего возраста и при наличии не 15 лет выслуги, а 20 календарных лет выслуги. Также, согласно законопроекту, ее размер составит не 40% от денежного обеспечения с увеличением этого размера на 2% за каждый последующий год, а в размере 50%.

Законопроектом №7455 предусмотрено формирование Накопительного пенсионного фонда, куда должны перечисляться от 2 до 7 % единого социального взноса.

Особое внимание в законопроекте уделено вопросам управления денежными средствами накопительной системы пенсионного страхования, а также организации взаимоотношений между участниками накопительной системы обязательного государственного пенсионного страхования, администратором негосударственного пенсионного фонда, страховиком. Кроме того, законопроект уточняет механизм взаимодействия участников негосударственного пенсионного обеспечения: компаний по управлению активами (КУА), негосударственных пенсионных фондов (НПФ), администратором негосударственных пенсионных фондов. Совершенно очевидно, что этим компаниям предстоит, в случае его принятия, привести свою деятельность в соответствие с нормами законопроекта.

Законопроектом также установлена система государственного контроля использования и обслуживания денежных средств Накопительного пенсионного фонда.

В целом, законопроектом действительно предлагается реформа. С одной стороны она затронет непосредственно население, а с другой - будет иметь влияние на развитие финансового рынка Украины в сфере управления пенсионными средствами.

Подготовлено специально для Платформы ЛІГА:ЗАКОН
Связаться с редактором

Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться