Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Куда бежать кредиторам и вкладчикам? Некоторый хаос подсудности

Статья Павла Хомяка, директора ЮК «Антарес»® (материал публикуется на языке оригинала)
24.05.2016, 16:40
5198
12

Нещодавно колегія суддів Судової палати в адміністративних справах і Судової палати у господарських справах Верховного Суду України прийняла постанову ВСУ від 16.02.2016 року у справі № 826/2043/15 (провадження № 21-4846а15, № в ЄДРСРУ 56755298), яка була опублікована в ЄДРСРУ лише 30.03.2016 року.

Отже, обставини справи:

Позивач - управління Пенсійного фонду України.

Відповідач - Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ліквідації ПАТ «Брокбізнесбанк».

Предмет позову - «про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії, зокрема зобов'язати Відповідача включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги (або реєстру акцептованих вимог кредиторів згідно з вимогами Закону)».

Підсудність - Окружний адміністративний суд.

Обґрунтування та правовий висновок:

«Частиною третьою статті 2 Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання неплатоспроможним (банкрутом) банку застосовується з урахуванням норм законодавства про банки і банківську діяльність.

У свою чергу, статтею 1 Закону № 2121-ІІІ передбачено, що цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків.

У пункті шостому статті 2 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VІ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зазначено, що ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства.

Виходячи із системного аналізу вказаних норм законодавства та враховуючи положення статті 12 Господарського процесуального кодексу України, можна дійти висновку, що на спори, які виникають на стадії ліквідації (банкрутства) банку, не поширюється юрисдикція адміністративних судів».

Провадження у цій справі було закрито.

Зазначена постанова ВСУ стала активно використовуватись адміністративними судами за позовами кредиторів до Уповноваженої особи щодо «включення до реєстру акцептованих вимог кредиторів» та іноді за позовами вкладників «щодо включення до загального реєстру», чим внесла певний хаос у питання підсудності таких справ окружним адміністративним судам.

Так, станом на 24.05.2016 року та згідно з даними ЄДРСРУ постанова ВСУ від 16.02.2016 року у справі № 826/2043/15 (№ провадження 21-4846а15) з 16.02.2016 року була застосовна щонайменше 59 разів. Для аналізу застосовувався такий запит в ЄДРСРУ "826/2043/15"OR"4846а15"OR"56755298".

Лише у 3 (трьох) випадках на підставі цієї постанови адміністративне провадження було закрито за позовом вкладника.

Водночас згідно з ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 21.04.2016 року у справі № 802/97/16-а (№ в ЄДРСРУ 57583638) та ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 21.04.2016 року у справі № 826/10157/15 (№ в ЄДРСРУ 57348170) у закритті проваджень було відмовлено. Апеляційні суди відмовились закривати провадження у справі з огляду на те, що постанова ВСУ стосувалась інших правовідносин та інших, ніж у цій справі, обставин, а тому не може бути підставою для закриття провадження у цій справі, а також з огляду на те, що спір у цій справі є публічно-правовим і належить до юрисдикції адміністративних судів, оскільки він не стосується банкрутства, а предметом оскарження даного позову є визнання протиправними дій та бездіяльності Відповідача - Уповноваженої особи … саме щодо внесення Позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок цього Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Особливо слід звернути увагу на ухвалу ВАСУ від 12.04.2016 року у справі № 826/1695/15 (№ в ЄДРСРУ 57283527) або ідентичну ухвалу ВАСУ від 12.04.2016 року у справі № 826/1695/15 (№ в ЄДРСРУ 57283468), які відрізняються лише № провадження.

Так, згідно з цими ухвалами з предметом позову «щодо включення позивача до переліку вкладників»:

«Водночас, згідно із п. 7 ч. 1 ст. 12 ГПК України справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.

Проте спір у даній справі не стосується майнових вимог до боржника, а справу про банкрутство відносно банку як боржника не порушено.

Окрім того, згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції від 30 жовтня 2012 року) дія цього Закону не поширюється на банки. Питання неплатоспроможності та/або ліквідації банків вирішуються в порядку, визначеному законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У подальшому до цього Закону внесено зміни. Частиною 3 ст. 2 Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції від 19 січня 2013 року) визначено, що законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання неплатоспроможним (банкрутом) банку застосовується з урахуванням норм законодавства про банки і банківську діяльність.

Згідно з ч. 8 ст. 36 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набрав чинності 21 березня 2012 року, дія Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» на банки не поширюється.

Таким чином, на думку суду касаційної інстанції, норми Закону № 2343-ХІІ та ГПК України не можуть регламентувати іншу, ніж адміністративну, юрисдикцію аналогічних спорів даної справи.»

Окрім цього, ВАСУ продовжує розглядати касаційні скарги та не закриває провадження у справах щодо включення до загального реєстру вкладників на підставі статей 157 та 228 КАСУ після 16.02.2016 року, а саме:

ухвала ВАСУ від 17.05.2016 року у справі № 815/4085/15 (№ в ЄДРСРУ 57815098);

постанова ВАСУ від 12.05.2016 року у справі № 808/2993/15 (№ в ЄДРСРУ 57756168);

ухвала ВАСУ від 27.04.2016 року у справі № 826/7814/15 (№ в ЄДРСРУ 57492209);

ухвала ВАСУ від 26.04.2016 року у справі № 826/12133/15 (№ в ЄДРСРУ 57491746);

ухвала ВАСУ від 27.04.2016 року у справі № 804/1495/15 (№ в ЄДРСРУ 57492235);

ухвала ВАСУ від 19.04.2016 року у справі № 826/9814/15 (№ в ЄДРСРУ 57369374);

ухвала ВАСУ від 19.04.2016 року у справі № 826/9605/15 (№ в ЄДРСРУ 57369177) тощо.

В інших випадках провадження у справах про включення до акцептованого реєстру кредиторів або були закриті, або у відкритті проваджень було відмовлено. Рекомендовано звертатись у порядку цивільного або господарського судочинства.

Водночас згідно з ухвалою ВАСУ від 14.04.2016 року у справі № 821/2160/15-а (№ в ЄДРСРУ 57310753) з предметом позову щодо «реєстру акцептованих вимог кредиторів» ВАСУ розглянув касаційну скаргу та не закрив провадження у справі. Інших подібних ухвал чи постанов після 16.02.2016 року не знайдено.

Отже, незважаючи на будь-яке трактування правової позиції, викладеної в постанові ВСУ, безумовно, вбачається зміна підсудності справ за позовами кредиторів про включення до акцептованого реєстру вкладників та деякі випадки закриття провадження за позовом вкладників.

Враховуючи зазначене вище, очікуємо інші рішення ВАСУ з цього приводу, а також тенденцію щодо залишення численних спорів за позовами вкладників в адміністративній юрисдикції.

Також слід звернути увагу на результати розгляду першої адміністративної справи № 826/20410/14 (провадження № 21-286а16) за позовом фізичної особи до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Український Фінансовий світ» Гончарова С. І. з предметом предмет спору «щодо включення до переліку вкладників», яка вперше розглядатиметься Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України 24.05.2016 року.

Таким чином, вкладники з предметом позову «щодо включення до загального реєстру вкладників» звертаються до відповідного окружного адміністративного суду або впевнено оскаржують ухвали про закриття провадження чи відмови у відкритті провадження у справі.

Кредитори з предметом позову «щодо включення до реєстру акцептованих вимог кредиторів» поки перебувають у невизначеному стані та чекають на стабільну практику ВАСУ або звертаються до суду в порядку ЦПК або ГПК.

Павло Хомяк,

директор ЮК «Антарес»®

Подготовлено специально для Платформы ЛІГА:ЗАКОН
Связаться с редактором

Войдите, чтобы оставить комментарий